РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ


      Положення про Раду молодих учених Харківської державної академії культуриСклад Ради молодих учених ХДАК

П.І.Б. Науковий ступінь, вчене звання, посада
Голова РМУ ХДАК
1. Косачова Ольга Олександрівна канд. наук із соц. комунікацій, доц., заст. декана факультету аудіовізуального мистецтва
Кандидати наук, викладачі
2. Бірьова Ольга Юріївна канд. іст. наук., ст. викл. ХДАК
3. Фесенко Ірина Анатоліївна канд. мистецтвозн., доц. ХДАК
4. Зайцева Марина Миколаївна канд. економ. наук, доц. ХДАК
5. Мостова Ірина Сергіївна викл. ХДАК, член Національної хореографічної спілки
6. Шелестова Анна Миколаївна канд. наук із соц. комунікацій, доц. ХДАК
7. Воскобойнікова Вікторія Володимирівна канд. мистецтвозн., ст. викл. ХДАК
8. Степанова Олеся Юріївна канд. мистецтвозн., ст. викл. ХДАК
9. Попова-Коряк Каріна Олексіївна канд. юридич. наук, ст. викл. ХДАК