НАУКОВІ ВИДАННЯ
"Вісник Харківської державної академії культури"
ISSN 2410-5333 (print) ISSN 2522-1132 (online)


Рік заснування: 1999

Проблематика: методологічні, теоретичні, історичні, методичні та організаційні проблеми культурологічної, інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку культурології, педагогіки, інформатики, книгознавства, документознавства, бібліотекознавства та інших наук документально-комунікаційного циклу

Галузь науки: соціальні комунікації

Періодичність: 2 рази на рік
"Культура України"
ISSN 2410-5325 (print), ISSN 2522-1140 (online)


Редакційна колегія збірника "Культура України". Серії: Культурологія. Мистецтвознавство

Рік заснування: 1993

Проблематика: культурологія, філософія культури та мистецтва, розвитку світової національної культури, телебачення, музичного мистецтва та фольклористики тощо

Галузь науки: мистецтвознавство, культурологія

Періодичність: 4 рази на рік


ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ЗБІРНИКІВ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


НАПИСАННЯ АНОТАЦІЙ ТА РЕЗЮМЕ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.
Навчально-методичні матеріали до циклу практичних занять з курсу іноземної мови для аспірантів та пошукувачів


Контакти редакційно-видавничого відділу:

Адреса: 61057, Харків-57, Бурсацький узвіз, 4 (ауд. 36а та 38а)
Телефон: (057) 731-27-83
E-mail: rvv2000k@ukr.net