ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ
"КУЛЬТУРА УКРАЇНИ", "ВІСНИК ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ"

Порядок оформлення та подання статей
Англомовні елементи наукової праці: назва, анотація, резюме

Роздрукований варіант статті та супровідні документи автори особисто приносять у редакційно-видавничий відділ ХДАК, або надсилають листом на поштову адресу редакції:

61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
Харківська державна академія культури
редакційно-видавничий відділ ХДАК
Редакторові Трояну Арсенію Анатолійовичу

тел. (057)731-27-83

Електронні варіанти статей та супровідних документів слід надсилати на електронну пошту редакції rvv2000k@ukr.net, обов'язково зазначивши в ТЕМІ листа: стаття в «Культуру України» (серії «Культурологія», «Мистецтвознавство»), «Вісник ХДАК» (серія «Соціальні комунікації»).

Файли називати тільки за таким зразком: Прізвище_Заявка, Прізвище_Стаття_укр, Прізвище_Рецензія, Прізвище_Рисунок1 тощо.

Усі документи, що містять підписи та печатки, мають бути відсканованими. На кожній сторінці паперового примірника статті автор проставляє свій підпис, а на першій сторінці вказує дату подання до друку.


Контакти редакційно-видавничого відділу:
Адреса: 61057, Харків-57, Бурсацький узвіз, 4 (ауд. 36а та 38а)
Телефон: (057) 731-27-83
E-mail: rvv2000k@ukr.net