ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Соляник Алла Анатоліївна

декан факультету,
доктор педагогічних наук, професор

E-mail: allasolyanik164@gmail.com

Заступник декана:
Коржик Наталія Анатоліївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Фахівець - Гришко Лариса Ігорівна
Секретар - Мельникова Ірина Віталіївна

Контакти факультету:
Телефон: (057) 731-13-88
Адреса: вул. Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, кімната 34
E-mail: dekanat_facultysc@ukr.netОпитування щодо ефективності організації комунікативного середовища факультету соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності

До складу факультету соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності входять наступні кафедри:
- кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
- кафедра інформаційних технологій
- кафедра історії, музеєзнавства та пам'яткознавства
- кафедра психології та педагогіки
- кафедра туристичного бізнесу

ВІТАННЯ АКАДЕМІЇ З ЮВІЛЕЄМ ВІД БІБЛІОТЕК ХАРКОВА


Перелік спеціальностей і освітніх програм, за якими буде здійснюватися прийом абітурієнтів у 2021 р.

Ступінь «бакалавр»

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітні програми:
Управління цифровою інформацією - денна форма навчання
Інформаційна та документаційна діяльність - денна форма навчання

Спеціальність 027 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство»
Освітня програма:
«Культурна спадщина та пам’яткоохоронна діяльність» - денна форма навчання

Спеціальність 053 «Психологія»
Освітня програма:
«Психологія» - денна форма навчання

Спеціальність 242 «Туризм»
Освітня програма:
«Туризмознавство» - денна форма навчання

Термін навчання за ступенем бакалавра - 4 роки.

На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань.

По закінченні навчання за ступенем бакалавра студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі.

На спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та «Туризм» на денну форму на 2 курс (на скорочений термін навчання) для здобуття ступеня бакалавра за три роки приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахового вступного випробування зі спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та «Туризм».


Ступінь «магістр»

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітня програма:
«Інформаційно-документна та бібліотечна діяльність» - денна та заочна форми навчання

Спеціальність 027 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство»
Освітня програма:
«Музеєфікація історико-культурної спадщини» - денна та заочна форми навчання

Спеціальність 242 «Туризм»
Освітня програма:
«Туризмознавство» - денна та заочна форми навчання

Термін навчання - 1,5 роки.


За ступенем «доктор філософії» за такими спеціальностями:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна та заочна форми навчання)

231 Соціальна робота (денна та заочна форми навчання)

Термін навчання - 4 роки.СТУДРАДА ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Студенти ХДАК на виробничій практиці