МІСІЯ ТА ВІЗІЯ АКАДЕМІЇ

Місія Академії — здійснення активного впливу на розвиток духовної культури та інтелектуального потенціалу українського суспільства шляхом організації якісної освіти майбутніх фахівців нового покоління — професіоналів-лідерів у сфері культури і мистецтва, культурології, психології, журналістики, менеджменту й туризму; розширення й поглиблення наукових знань в культурно-мистецькій, гуманітарній та суспільній галузях науки.

Візія Академії — престижний, інноваційний, визнаний вітчизняною й міжнародною академічною спільнотою заклад вищої освіти, що органічно поєднує освітню й наукову діяльність, забезпечує якість функціонування освітнього середовища на рівні найкращих світових стандартів, має високий рівень корпоративної культури й академічної доброчесності, створює умови для формування високоосвічених, національно свідомих, творчих і відповідальних особистостей, здатних до постійного самовдосконалення й креативного перетворення навколишньої дійсності за законами істини, добра, краси й справедливості.

Ключовими цінностями, на яких базується реалізація місії та візії Академії є:
- людина;
- духовність;
- доброчесність;
- краса;
- справедливість;
- свобода;
- демократизм;
- відповідальність;
- компетентність;
- професіоналізм;
- національна свідомість.