ЯКІСТЬ ОСВІТИ


Якість освіти має важливе значення для формування довіри суспільства до закладу вищої освіти (ЗВО), його привабливості серед потенційних абітурієнтів і конкурентоздатності на ринку освітніх послуг. Основними механізмами забезпечення якості вищої освіти є державна політика, системи зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти Академії функціонує як динамічна модель, діяльність якої реалізується на основі принципів академічної свободи, автономії, самоврядності і саморегулювання, взаємної вимогливості, довіри та ініціативи, відкритості, доброчесності тощо. Мета, завдання, принципи, напрями та процедури системи внутрішнього забезпечення якості освіти визначені у Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Харківській державній академії культури.

Центр забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку
Рейтингові показники
Моніторинг якості освіти
Стипендіальний рейтинг
Відгуки стейкхолдерів