ІННОВАЦІЙНО-ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основа інноваційно-проєктної діяльності Харківської державної академії культури - сукупність наукових, культурно-мистецьких заходів, ініціатором, організатором та виконавцем яких є колектив науково-педагогічних працівників, серед яких понад 50 заслужених діячів мистецтв України, заслужених працівників культури України і лауреатів Державної премії України, а також талановитих здобувачів вищої освіти, діяльність котрих спрямована на збереження і розвиток української культури та її поширення в міжнародному просторі.

Метою розвитку інновацій, міжнародного науково-творчого й освітнього співробітництва є підтримка, розвиток та комерціалізація результатів інноваційних науково-творчих і мистецьких проєктів, сприяння новим партнерствам задля формування в Україні спільних цінностей громадянського суспільства, а також розвиток міжнародного співробітництва в галузі науки та культури.

Відповідно до мети ХДАК реалізує такі завдання:
- розроблення пропозицій і проєктів широкого кола сегментів культурних та креативних індустрій;
- сприяння перспективному розвитку академії щодо освітньої, наукової, виробничої й іншої діяльності та покращення матеріально-технічної бази;
- впровадження й координація заходів з розширення джерел позабюджетного фінансування й отримання технічної допомоги;
- активізація роботи системи трансферу технологій;
- забезпечення створення стартап-компаній на базі творчих та мистецьких розробок і комерційних ідей;
- підтримка культурно-мистецьких проєктів міжгалузевої співпраці, розробки проєктів для участі в грантових програмах та акціях національних і міжнародних фондів тощо;
- координація роботи надання платних наукових, освітньо-наукових та мистецьких послуг;
- налагодження співпраці з підприємствами, організаціями й установами з питань реалізації системи двостороннього зв’язку з метою актуалізації освітніх програм, тематики наукових досліджень, отримання запитів на мистецькі та творчі розробки для вирішення поточних завдань підприємств, доведення до практичного результату й комерціалізації результатів наукових досліджень та ін.;
- організація заходів з підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних кадрів на базі вітчизняних і зарубіжних підприємств-партнерів і ЗВО культури та мистецтва, організація стажування студентів і сприяння розробленню та впровадженню нових технологій навчання й контролю знань, використанню інформаційно-комунікаційних технологій.

Результати інноваційно-проєктної діяльності реалізуються у вигляді виступів мистецьких колективів на концертах і всеукраїнських на міжнародних конкурсах, виставках, виступах на телебаченні або радіо. У багатьох випадках культурні заходи, організатором яких є представники ХДАК, супроводжуються значним висвітленням у засобах масової інформації.