ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Контакти Центру:
Адреса: Бурсацький узвіз, 4, 5 корпус, кімната 8.
E-mail: centerhdak@gmail.com
Скринька довіриОфіційна веб-сторінка Центру

Мета Центру – вирішення актуальних завдань щодо забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку в Харківській державній академії культури.

Основними завданнями Центру є:

1. Участь у визначенні стратегічного планування та розвитку Академії.
2. Вивчення, узагальнення та поширення позитивного міжнародного і вітчизняного досвіду з питань освітніх інновацій для внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
3. Створення цілісної системи освітнього моніторингу та координації цього процесу в Академії, щорічне планування відповідних заходів контролю на всіх інституційних рівнях функціонування системи забезпечення якості освіти.
4. Консультування щодо процедур самооцінювання, моніторингу якості освіти та перегляду освітніх програм, навчальних курсів з метою їх покращення та урахування потреб стейкхолдерів, розробка форм анкет (опитувань), системи індикаторів, що характеризують стан освітньої діяльності та якості вищої освіти.
5. Контроль за дотриманням вимог щодо залучення студентів, представників роботодавців, провідних учених і фахівців практиків до формування змісту освітніх програм, до участі у освітньому процесі і підсумковій атестації.
6. Проведення консультативної роботи, організація науково-методичних заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів, майстер-класів за участю науково-педагогічних та педагогічних працівників, залучених до внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності) з актуальних питань забезпечення якості, впровадження освітніх інновацій.
7. Популяризація академічної доброчесності серед науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.
8. Ініціація та координація процесу впровадження нових освітніх програм відповідно до актуальних потреб ринку праці та споживачів освітніх послуг.