НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ХДАК      Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківської державної академії культуриЧлени товариства станом на 24.06.2020 р.

Рябуха Наталія Олександрівна

д-р мистецтвозн., доц., заст. декана факультету музичного мистецтва ХДАК

Воскобойнікова Юлія Василівна

д-р мистецтвозн., доц. ХДАК

Рибалко Світлана Борисівна

д-р мистецтвозн., проф. ХДАК, зав. каф. мистецтвозн., літературозн. та мовознавства

Косачова Ольга Олександрівна

канд. наук із соц. комунікацій, доц., заст. декана факультету кіно-, телемистецтва, голова НТСА ХДАК

Шолухо Наталія Євгенівна

канд. культурології, доц., помічник проректора з виховної роботи, заст. голови НТСА ХДАК

Сищенко Світлана Віталіївна

канд. пед. наук, доц., ХДАК, заст. голови НТСА ХДАК

Бірьова Ольга Юріївна

канд. іст. наук., ст. викл. ХДАК

Куриленко Ірина Анатоліївна

канд. мистецтвозн., доц. ХДАК

Воскобойнікова Вікторія Володимирівна

канд. мистецтвозн., викл. ХДАК

Коржик Наталія Анатоліївна

канд. наук із соц. комунікацій, ст. викл. ХДАК

Брусенцев Віталій Олександрович

канд. техн. наук, доц. ХДАК

Остропольська Зоя Миколаївна

канд. філос. наук, доц. ХДАК

Зайцева Марина Миколаївна

канд. економ. наук, доц. ХДАК

Ростовцев Сергій Сергійович

канд. наук із соц. комунікацій, ст. викл. ХДАК

Коробка Галина Олександрівна

канд. філос. наук, доц. ХДАК

Семенова Наталія Миколаївна

ст. викл., заст. декана факультету хореографічного мистецтва ХДАК

Мірошниченко Вадим Сергійович

канд. культурології, ст. викл. ХДАК

Жукова Яніна Олександрівна

аспірант ХДАК

Мащенко Іванна Олегівна

аспірант ХДАК

Савченко Віра Геннадіївна

аспірант ХДАК

Кішмєрєшкіна Марія Олександрівна

студ. ХДАК


З усіх питань щодо роботи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАК та участі у заходах НТСА просимо звертатися до Голови НТСА Косачової Ольги Олександрівни.