ВСТУП З ТОТ. ОСВІТНІ ЦЕНТРИ "КРИМ-УКРАЇНА" І "ДОНБАС-УКРАЇНА"


ВСТУПНА КАМПАНІЯ

Для випускників шкіл тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, під час вступної кампанії,
в Харківській державній академії культури працюють Освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Положення про освітні центри «Крим-Україна», «Донбас-Україна»
Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ХДАК у 2024 році
Додаток 5 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ХДАК у 2024 році

Скористатись правом вступу на навчання через ОЦ «Крим – Україна», «Донбас – Україна» та ХДАК можуть особи відповідно до Наказу МОН № 271

• завершили здобуття повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополя – після 20 лютого 2014 року;
• завершили здобуття повної загальної середньої освіти на окремих територіях України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, що є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації) – після 07 квітня 2014 року;
• проживають на зазначених територіях або на території населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення,
затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2014 року № 1085-р (Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Кабінету Міністрів) (далі – тимчасово окуповані Російською Федерацією території України), і отримала документ про повну загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти;
• переселилися з тимчасово окупованої території після 01 січня у рік вступу.

Означені вище особи мають право вступу на навчання за державним замовленням у межах квоти-2 за результатами вступних іспитів та/або НМТ/ЗНО (у будь-яких комбінаціях на вибір вступника (заявника)), тобто звернутись до Освітніх центрів Харківської державної академії культури.

• заява (для повнолітніх заявників) про вступ через ОЦ (для отримання офіційного запрошення для участі у державній підсумковій атестації (далі – ДПА) та /або вступних випробуваннях для вступу через ОЦ «Крим – Україна» та «Донбас – Україна»), заявники можуть надіслати скановану копію заяви на адресу: pri_kom@xdak.ukr.education;
• заява батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх заявників);
• документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, в тому числі для виїзду за кордон), а за його відсутності – свідоцтво про народження разом із паспортами (паспортом) батьків (одного із батьків), де вказано місце проживання на відповідних територіях;
• до заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною фотокарткою;
• документ про освіту державного зразка (атестат / свідоцтво про повну загальну середню освіту державного зразка) та додаток до нього (в разі їх відсутності – довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів НМТ/ЗНО);
• заявники, що не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти;
• довідку про успішне проходження річного оцінювання та ДПА уповноважений заклад загально середньої освіти передає ОЦ;
• довідка про взяття на облік для внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
• 4 фотокартки розміром 3х4 см;
мотиваційний лист згідно Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ХДАК у 2024 році.

• Освітні центри
• Розрахунок конкурсного бала
• Інструкція з подання заяв в електронній формі ПЗСО (11 класів) та НРК5
• Категорії спеціальних умов вступу та документи для їх підтвердження у 2024 році
• Програми вступних випробувань
• Інформація для абітурієнтів
• Приймальна комісія
• Вступна кампанія

Відповідальний за роботу Освітнього центру:
БРЕСЛАВЕЦЬ Галина Миколаївна
Графік роботи: з 9:00 до 17.00, понеділок – п’ятниця
Адреса: м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, каб. 31 (геолокація)
Телефон: +380952530123 (у тому числі меседжери Telegram, Viber)
E-mail: gala.ojra@ukr.net

Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»
За необхідності Приймальна комісія ХДАК надає можливість супроводу Заявників до Уповноваженого закладу середньої освіти

Відповідальний за роботу Уповноваженого закладу середньої освіти:
Поливанний Валерій Сергійович
Адреса: м. Харків, вул. Миру, 102-А (геолокація),
Телефон: +38 066 361 20 37 (у тому числі меседжери Telegram, Viber);
(0572) 99-10-03, (0572) 99-11-66
E-mail: obdarovanist@ukr.net