НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ

Формування тематики фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-творчих та мистецьких розробок в ХДАК здійснюється згідно з Постановою КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» від 7 вересня 2011 р. № 942 та з врахуванням актуальних наукових напрямів у сфері розвитку науки, культурного та суспільного життя, затверджені чинними наказами та постановами Міністерства культури та інформаційної політики.

Науково-дослідні теми, що виконуються в межах робочого часу науково-педагогічних працівників

Науково-дослідні теми, що зареєстровані в УкрІНТЕІ:
- Вітчизняна та світова культури: історико-теоретичні аспекти (науковий керівник — доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України Василь ШЕЙКО); (державний реєстраційний № 0109U000511)
- Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку (науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор Наталія КУШНАРЕНКО); (державний реєстраційний № 0109U000512)

Наукові дослідження в галузі гуманітарних наук, культури і мистецтва:
- Цифрові трансформації документо-інформаційних установ в соціокомунікаційному просторі (науковий керівник — Ірина ДАВИДОВА, доктор наук із соціальних комунікацій, професор); 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
- Аудіовізуальне мистецтво в контексті світової та української культури (науковий керівник — доктор мистецтвознавства, доцент Володимир МИСЛАВСЬКИЙ); 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
- Історія та сучасні проблеми світового та вітчизняного хореографічного мистецтва (науковий керівник — Борис КОЛНОГУЗЕНКО, професор); 024 Хореографія
- Музика і музикознавство в контексті світового культурного часопростору (науковий керівник — доктор мистецтвознавства, доцент Юлія ВОСКОБОЙНІКОВА); 025 Музичне мистецтво
- Педагогічні принципи театральної школи Леся Курбаса (науковий керівник — лауреат міжнародних театральних фестивалів і творчих премій,заслужений діяч мистецтв України,кандидат мистецтвознавства, професор,член правління харківського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України , професор Сергій ГОРДЄЄВ); 026 Сценічне мистецтво
- Актуальні науково-дослідні пошуки в контексті сценічного дискурсу (науковий керівник — кандидат мистецтвознавства, доцент Світлана ШУМАКОВА); 026 Сценічне мистецтво
- Музеалізація історико-культурної спадщини: історія, теорія, практика (науковий керівник — Анатолій Щербань, доктор культурології, кандидат історичних наук); 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Наукові дослідження в галузі соціальних та поведінкових наук:
- Внутрішньо-особистісні та соціопсихологічні фактори психічного благополуччя та повноцінного функціонування (науковий керівник — Анастасія БОЛЬШАКОВА, доктор психологічних наук, професор); 053 Психологія
- Історико-культурні та соціально-економічні засади розвитку туристичної діяльності (науковий керівник — Любовь БОЖКО, доктор культурології, доцент); 242 Туризм
- Тенденції розвитку та запровадження медіації в крос-культурному освітньому середовищі (науковий керівник — Олена ГОНЧАР, кандидат філологічних наук; доктор педагогічних наук, професор); 011 Освітні, педагогічні науки; 034 Культурологія