НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ

Формування тематики фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-творчих та мистецьких розробок в ХДАК здійснюється згідно з Постановою КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» від 7 вересня 2011 р. № 942 та з врахуванням актуальних наукових напрямів у сфері розвитку науки, культурного та суспільного життя, затверджені чинними наказами та постановами Міністерства культури та інформаційної політики.

Науково-дослідні теми, що виконуються в межах робочого часу науково-педагогічних працівників

Науково-дослідні теми, що зареєстровані в УкрІНТЕІ:
- Українська та світова культури: історико-теоретичні аспекти (науковий керівник — доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України Василь ШЕЙКО); (державний реєстраційний № 0109U000511)
- Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку (науковий керівник — доктор педагогічних наук, професор Алла СОЛЯНИК); (державний реєстраційний № 0109U000512)

Наукові дослідження в галузі гуманітарних наук, культури і мистецтва:
- Цифрові трансформації документо-інформаційних установ в соціокомунікаційному просторі (науковий керівник — доктор наук із соціальних комунікацій, професор Ірина ДАВИДОВА); 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
- Сучасні теорії та практики музейно-туристичної діяльності (науковий керівник — доктор культурології, кандидат історичних наук, доцент Анатолій ЩЕРБАНЬ); 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, 242 Туризм та рекреація
- Українська культура у глобальному поствоєнному світі (науковий керівник — доктор культурології, професор Костянтин КИСЛЮК); 034 Культурологія
- Тексти культури: філософські та мистецькі інтерпретації» (науковий керівник — доктор філософських наук, доцент Владлена ЛИСЕНКОВА)
- Арт-орієнталістика: історія, теорія, практика (науковий керівник — доктор мистецтвознавства, професор Світлана РИБАЛКО)
- Теоретичні та практичні проблеми менеджменту соціокультурної діяльності (науковий керівник — кандидат соціологічних наук, доцент Геннадій АФЕНЧЕНКО); 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
- Аудіовізуальне мистецтво в контексті світової та української культури (науковий керівник — доктор мистецтвознавства, доцент Володимир МИСЛАВСЬКИЙ); 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
- Історія та сучасні проблеми світового та українського хореографічного мистецтва (науковий керівник — народний артист України, професор Борис КОЛНОГУЗЕНКО); 024 Хореографія
- Музика і музикознавство в контексті світового культурного часопростору (науковий керівник — доктор мистецтвознавства, доцент Юлія ВОСКОБОЙНІКОВА); 025 Музичне мистецтво
- Педагогічні принципи театральної школи Леся Курбаса (науковий керівник — лауреат міжнародних театральних фестивалів і творчих премій, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, член правління харківського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України, професор Сергій ГОРДЄЄВ); 026 Сценічне мистецтво
- Актуальні проблеми розвитку сценічного мистецтва (науковий керівник — кандидат мистецтвознавства, доцент Світлана ШУМАКОВА); 026 Сценічне мистецтво

Наукові дослідження в галузі соціальних та поведінкових наук:
- Внутрішньо-особистісні та соціопсихологічні фактори психічного благополуччя та повноцінного функціонування (науковий керівник — Анастасія БОЛЬШАКОВА, доктор психологічних наук, професор); 053 Психологія
- Фізична культура в сучасному науковому дискурсі (науковий керівник — Наталія ЦИГАНОВСЬКА, майстер спорту зі спортивної гімнастики, завідувач кафедри фізичної культури і здоров’я);
- Актуальні проблеми масової комунікації: теорія, історія, сучасність (науковий керівник — доктор наук із соціальних комунікацій, професор Вікторія МАРКОВА); 061 Журналістика.

Тематика наукових досліджень науково-педагогічних працівників ХДАК затверджена Вченою радою ХДАК, протокол № 9 від 26.04.2024 р.