ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра мистецтвознавства

Рибалко Світлана Борисівна

завідувач кафедри,
доктор мистецтвознавства, професор

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-32-82
Адреса: Бурсацький узвіз, 4, 2-й корпус, кімната 50а

Кафедра мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства була створена 2005 року на базі кафедри літератури та кафедри мистецтвознавства.

Першим завідувачем новоствореної кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства став доктор мистецтвознавства, професор І.В.Зборовець. З 2006 року кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Білик. З 2014 року завідувачем кафедри призначено доктора мистецтвознавства, професора С.Б. Рибалко.

Нині це одна з фундаментальних загальноосвітніх кафедр ХДАК, яка відіграє важливу роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів у галузі культури і мистецтва, дає всебічні і широкі знання з історії образотворчого мистецтва, світової та вітчизняної літератури, акторської майстерності, мовознавства, сучасної української мови, навчає розуміти і цінувати художнє слово, прищеплює навички наукового аналізу творів різних видів мистецтва. Мистецтвознавчі, літературознавчі та мовознавчі дисципліни складають основу гуманітарної освіти, суттєво поглиблюють професійні вміння та навички студентів.

Головним напрямом наукової роботи кафедри є дослідження теорії мистецтва, мови та художньої літератури як найважливіших чинників духовного прогресу людства і визначального фактора розвитку національної та світової культури.

Основні наукові досягнення останніх років пов’язані з розробкою теоретичних проблем образотворчого мистецтва, дослідженням проблем світової та вітчизняної літератури, тенденцій розвитку сучасного театрального мистецтва. Викладачі кафедри беруть участь у наукових конференціях в Україні та за її межами, є членами авторитетних наукових товариств світу, беруть участь у роботі журі різноманітних творчих та наукових конкурсів, олімпіад.

Основні освітні завдання кафедри – формування нових стандартів гуманітарної освіти завдяки ознайомленню із сучасними школами і напрямами мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, поширеними у світі дослідницькими й інтерпретаційними практиками; розгляд історії мистецтва, української та світової літератури в широкому європейському і світовому контексті, переосмислення історії української літератури, поглиблене вивчення певних знакових явищ в історії світової літератури.

Нині у складі кафедри два доктори наук та вісім кандидатів наук.

Викладачами кафедри забезпечується читання таких навчальних дисциплін:

 • Історія образотворчого мистецтва
 • Експертиза та оцінка творів мистецтва
 • Експонування творів мистецтва у світовій музейній практиці
 • Культурологічні методи аналізу художнього твору
 • Мистецтво давнього світу та Середньовіччя
 • Основи мистецтвознавства
 • Теорія драми
 • Сценарна майстерність
 • Історія світової літератури
 • Історія української літератури
 • Історія літератури (компаративний аналіз)
 • Історія літератури доби античності та середньовіччя
 • Історія літератури ранньомодерної доби
 • Історія літератури 19-20 ст.
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Українська мова в засобах масової інформації
 • Основи красномовства
 • Основи мовознавства
 • Практична стилістика та літературне редагування
 • Теорія та практика редагування

Особливу увагу кафедра приділяє виховній роботі зі студентами, викладачі кафедри беруть активну участь у проведенні літературно-мистецьких заходів, залучають студентську молодь до пошукової творчої та наукової діяльності.