ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра мистецтвознавства

Рибалко Світлана Борисівна

завідувач кафедри,
доктор мистецтвознавства, професор

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-32-82
Адреса: Бурсацький узвіз, 4, кімната 3Кафедра мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства була створена 2005 року на базі кафедри літератури та кафедри мистецтвознавства.

Першим завідувачем новоствореної кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства став доктор мистецтвознавства, професор І.В.Зборовець. З 2006 року кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Білик. З 2014 року завідувачем кафедри призначено доктора мистецтвознавства, професора С.Б. Рибалко.

Нині це одна з фундаментальних загальноосвітніх кафедр ХДАК, яка відіграє важливу роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів у галузі культури і мистецтва, дає всебічні і широкі знання з історії образотворчого мистецтва, світової та вітчизняної літератури, акторської майстерності, мовознавства, сучасної української мови, навчає розуміти і цінувати художнє слово, прищеплює навички наукового аналізу творів різних видів мистецтва. Мистецтвознавчі, літературознавчі та мовознавчі дисципліни складають основу гуманітарної освіти, суттєво поглиблюють професійні вміння та навички студентів.

Головним напрямом наукової роботи кафедри є дослідження теорії мистецтва, мови та художньої літератури як найважливіших чинників духовного прогресу людства і визначального фактора розвитку національної та світової культури.

Основні наукові досягнення останніх років пов’язані з розробкою теоретичних проблем образотворчого мистецтва, дослідженням проблем світової та вітчизняної літератури, тенденцій розвитку сучасного театрального мистецтва. Викладачі кафедри беруть участь у наукових конференціях в Україні та за її межами, є членами авторитетних наукових товариств світу, беруть участь у роботі журі різноманітних творчих та наукових конкурсів, олімпіад.

Основні освітні завдання кафедри – формування нових стандартів гуманітарної освіти завдяки ознайомленню із сучасними школами і напрямами мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, поширеними у світі дослідницькими й інтерпретаційними практиками; розгляд історії мистецтва, української та світової літератури в широкому європейському і світовому контексті, переосмислення історії української літератури, поглиблене вивчення певних знакових явищ в історії світової літератури.

Нині у складі кафедри два доктори наук та вісім кандидатів наук.
Кафедра реалізовує не лише магістрів, але й освітньо-творчу програму (третій рівень)

Профільні курси, що читають викладачі кафедри:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Основи візуальної грамотності
 • Основи візуальної культури
 • Основи графічного дизайну
 • Основи живопису та кольорознавства
 • Історія образотворчого мистецтва
 • Історія пластичних мистецтва
 • Історія візуальних мистецтв
 • Українське мистецтво у світовому контексті
 • Сучасні арт-проекти та арт-технології
 • Мистецтво ХХ-ХХІ століть
 • Мода і стиль
 • Тіло та тілесність у візуальному мистецтві
 • Аніме: історія та соціокультурні контексти
 • Кінематограф Східної Азії
 • Мистецький маркетинг та авторське право
 • Медіаправо та інтелектуальна власність в засобах масової інформації
 • Інтелектуальна власність та авторське право в аудіовізуальному мистецтві
 • Міжнародно-правовий захист культурної спадщини
 • Право в соціокультурній сфері
 • Права людини у сучасні державі та світі
 • Правова культура особистості та правова свідомість
 • Світова література як текст культури
 • Історія літератури: компаративний аналіз
 • Сценарна майстерність
 • Сценарна майстерність: від івенту до презентації
 • Філософія
 • Історія античної філософії
 • Історії філософії Давнього Сходу
 • Етика та естетика
 • Експозиційна діяльність та кураторство
 • Експозиційно-виставкова практика

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Магістерський семінар
 • Аналіз та інтерпретація аудіовізуального твору
 • Методи експертизи та аналізу творів мистецтва
 • Методи аналізу творів мистецтва
 • Сучасний мистецький процес
 • Спецсемінар з історії аудіовізуальних арт-практик
 • Правові засади функціонування медіа-індустрії
 • Правова та патентна діяльність у роботі сучасних продакшн-студій
 • Літературний канон ХХІ століття
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Філософія: теорія та методологія пізнання
 • Філософський дискурс у мистецтві
 • Комунікативний етикет наукового спілкування
 • Теорія та практика наукового редагування
 • Науково-педагогічна практика
 • Переддипломна практика

Третій рівень вищої освіти

 • Філософія мистецтва
 • Експертиза та оцінка творів образотворчого мистецтва
 • Управління науковими проектами: зарубіжна практика апробації результатів дослідження
 • Аудіовізуальне мистецтво в сучасних креативних індустріях
 • Методика виконання науково-творчого проекту
 • Методика підготовки теоретично-дослідницького проекту
 • Мистецька компаративістика
 • Кінопроекції соціальної текстури
 • Спецсемінар з теорії та практики аудіовізуального мистецтва
 • Семіотика кіно і кіноестетика
 • Майстерність за спеціальністю та робота над творчим проектом
 • Аудіовізуальне мистецтво в контексті сучасного культуротворення
 • Сучасні парадигми мистецької освіти
 • Науково-педагогічна практика

Особливу увагу кафедра приділяє виховній роботі зі студентами, викладачі кафедри беруть активну участь у проведенні літературно-мистецьких заходів, залучають студентську молодь до пошукової творчої та наукової діяльності.