ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності

Миславський Володимир Наумович

завідувач кафедри,
доктор мистецтвознавства, доцент,
член-кореспондент Національної академії мистецтв України

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 734-99-24
Адреса: вул.Конторська, 1, 3-й корпус, кімната 38

Кафедра телебачення Харківської державної академії культури була створена у 1997 р., коли було здійснено перший набір студентів зі спеціалізації «Режисер телебачення». У 2000 р., кафедра відокремилась як самостійний творчий та навчально-науковий підрозділ.

З січня 2022 р. кафедра телебачення отримала назву «Кінотелережисури та сценарної майстерності».

Сьогодні кафедра «Кінотелережисури та сценарної майстерності» є випусковою кафедрою, здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

Освітні програми підготовки бакалаврів: «Режисура телебачення», «Кінорежисура та сценарна справа», «Режисура телебачення та аудіовізуальних проектів».

Увесь час свого існування кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності відзначалася неординарним, новаторським пошуком оригінальних методів викладання фахових дисциплін. Традиції харківської школи аудіовізуального мистецтва невпинно збагачувалися надбаннями інших мистецьких традицій, оскільки на кафедрі працюють випускники різних вишів з кіно-, телемистецтва, наслідувачі Київської, Московської та Санкт-Петербурзької кіношкіл. Підтримувати рівень професіоналізму, обізнаність в сучасних тенденціях розвитку екранної мови допомагає постійна участь педагогів кафедри у виробництві аудіовізуальних творів, у наукових конференціях, у складі журі на різних творчих конкурсах та фестивалях – як українських, так і міжнародних («Золотий Георгій», «Жмі на RECорд», «Україна молода» та ін.). Екранні твори студентів та викладачів кафедри, неодноразово ставали лауреатами та номінантами телевізійних конкурсів в Україні та за її межами («Золота хвиля», «Золотий Георгій» та ін.). Підготовка фахівців з аудіовізуального мистецтва проходить на базі навчального телевізійного комплексу, який складається зі знімального павільйону та аудиторії для нелінійного монтажу й тонування змонтованих екранних робіт, а також в умовах професійного телевиробництва на телеканалах і продакш-студіях м. Харкова.

Студентам забезпечується можливість проходження практики у провідних телекомпаніях та продакшн-студіях Харкова, Києва та інших міст України. Зокрема, на телекомпаніях ОТБ, АТН, Simon, Колес-TV, у відділі відеотехнічних засобів навчання «Телевізійний центр» ХНУРЕ та інших закладах.

Студенти мають можливість сформувати власне порт-фоліо та взяти участь в міжнародних та національних кіно- та телефестивалях і конкурсах, науково-практичних конференціях за професійним спрямуванням.

Працевлаштування випускників: телевізійні компанії та продакшн- студії, рекламні агенції, прес-служби різних державних та комерційних закладів, освітні, наукові та дослідницькі заклади, інформаційні агенції та засоби масової інформації, продюсерські центри та студії, театри, музичні заклади, культурно-просвітницькі та торгово-розважальні комплекси.

Профільні курси, що читають викладачі кафедри:

 • Основи режисури аудіовізуальних творів
 • Основи майстерності оператора в аудіовізуальному мистецтві
 • Основи звукорежисури в аудіовізуальному мистецтві
 • Основи продюсування та виробництва аудіовізуальних творів
 • Режисура аудіовізуальних творів
 • Майстерність оператора в аудіовізуальному мистецтві
 • Звукорежисура аудіовізуальних творів
 • Виробництво аудіовізуальних творів
 • Історія кіно і телебачення
 • Телевізійні публіцистичні дійства
 • Переглядовий семінар
 • Методика викладання фахових дисциплін
 • Педагогічна практика
 • Багатокамерна зйомка
 • Світло і композиція
 • Теорія та практика монтажу аудіовізуальних творів
 • Телевізійний документальний фільм
 • Звукорежисура
 • Музика в екранному мистецтві
 • Нелінійний монтаж аудіовізуальних творів
 • Мультимедійні технології на телебаченні
 • Техніка і технологія на телебаченні
 • Цифрові технології на телебаченні
 • Графічні рішення екранного простору
 • Мультимедійний дизайн
 • Академічний малюнок
 • Сучасна світлотехніка і прилади
 • Сучасна телевізійна знімальна техніка
 • Виробництво сучасних телесеріалів
 • Зображальна культура фільму
 • Сучасні тенденції екранного менеджменту
 • Психологія творчого колективу
 • Фандрайзинг та проектний дизайн
 • Правила технічної експлуатації

Нагороди