ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності

Миславський Володимир Наумович

завідувач кафедри,
доктор мистецтвознавства, доцент,
член-кореспондент Національної академії мистецтв України

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 734-99-24
Адреса: вул.Конторська, 1, 3-й корпус, кімната 38Кафедра телебачення Харківської державної академії культури була створена у 1997 р., коли було здійснено перший набір студентів зі спеціалізації «Режисер телебачення». У 2000 р., кафедра відокремилась як самостійний творчий та навчально-науковий підрозділ.

З січня 2022 р. кафедра телебачення отримала назву «Кінотелережисури та сценарної майстерності».

Сьогодні кафедра «Кінотелережисури та сценарної майстерності» є випусковою кафедрою, здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

Освітні програми підготовки бакалаврів: «Режисура телебачення», «Кінорежисура та сценарна справа», «Режисура телебачення та аудіовізуальних проектів».

Увесь час свого існування кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності відзначалася неординарним, новаторським пошуком оригінальних методів викладання фахових дисциплін. Традиції харківської школи аудіовізуального мистецтва невпинно збагачувалися надбаннями інших мистецьких традицій, оскільки на кафедрі працюють випускники різних вишів з кіно-, телемистецтва, наслідувачі Київської кіношколи. Підтримувати рівень професіоналізму, обізнаність в сучасних тенденціях розвитку екранної мови допомагає постійна участь педагогів кафедри у виробництві аудіовізуальних творів, у наукових конференціях, у складі журі на різних творчих конкурсах та фестивалях – як українських, так і міжнародних («Золотий Георгій», «Жмі на RECорд», «Україна молода» та ін.). Екранні твори студентів та викладачів кафедри, неодноразово ставали лауреатами та номінантами телевізійних конкурсів в Україні та за її межами («Золота хвиля», «Золотий Георгій» та ін.). Підготовка фахівців з аудіовізуального мистецтва проходить на базі навчального телевізійного комплексу, який складається зі знімального павільйону та аудиторії для нелінійного монтажу й тонування змонтованих екранних робіт, а також в умовах професійного телевиробництва на телеканалах і продакш-студіях м. Харкова.

Студентам забезпечується можливість проходження практики у провідних телекомпаніях та продакшн-студіях Харкова, Києва та інших міст України. Зокрема, на телекомпаніях ОТБ, АТН, Simon, Колес-TV, у відділі відеотехнічних засобів навчання «Телевізійний центр» ХНУРЕ та інших закладах.

Студенти мають можливість сформувати власне порт-фоліо та взяти участь в міжнародних та національних кіно- та телефестивалях і конкурсах, науково-практичних конференціях за професійним спрямуванням.

Працевлаштування випускників: телевізійні компанії та продакшн- студії, рекламні агенції, прес-служби різних державних та комерційних закладів, освітні, наукові та дослідницькі заклади, інформаційні агенції та засоби масової інформації, продюсерські центри та студії, театри, музичні заклади, культурно-просвітницькі та торгово-розважальні комплекси.

Профільні курси, що читають викладачі кафедри:

 • Вступ до фаху
 • Теорія драми
 • Кінотеледраматургія та сценарна майстерність
 • Кінотелережисура
 • Історія світового кінематографу ОМК
 • Основи режисури аудіовізуальних творів
 • Основи звукорежисури аудіовізуальних творів
 • Режисура аудіовізуальних творів
 • Історія телебачення
 • Звукорежисура аудіовізуальних творів
 • Виробництво аудіовізуальних творів
 • Робота режисера з актором
 • Історія кіно і телебачення
 • Переглядовий семінар
 • Теорія та практика монтажу аудіовізуальних творів
 • Телевізійний документальний фільм
 • Звукорежисура
 • Музика в екранному мистецтві
 • Виробництво сучасних телесеріалів
 • Зображальна культура фільму
 • Режисерський задум: принципи втілення
 • Продюсування АВТ
 • Режисерські моделі авторського кіна
 • Наративна динаміка фільму

Нагороди