ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ


1. Договір № 2/19 про співпрацю в організації міжнародних програм з ТОВ «Туристична компанія «Свіфт Тревел» від 19.11.2019 р.

2. Договір № 1/20п про співпрацю в організації міжнародних програм з компанія INTERNOBMEN LTD від 24.01.2020 р.

3. Договір № 3/20п про організацію практики для студентів Харківської державної академії культури з ТОВ «КАЛІПСО ТУР ЮА» від 27.01.2020 р.

4. Договір № 7/20п про співробітництво між Харківською державною академією культури та Хмельницьким національним університетом від 08.10.2020 р.

5. Угода № 6/20п про партнерство та співробітництво між Харківською державною академією культури та ТОВ «Ресторан Никас» від 15.09.2020 р.

6. Угода № 4/20п про партнерство та співробітництво між Харківською державною академією культури та громадською організацією «Родина Родин Польський Дім» («Rodzina Rodzin Dom Polski») від 05.02.2020 р.

7. Договір № 2/20п про співпрацю в організації міжнародних програм з ТОВ «КАЛІПСО ТУР ЮА» від 27.01.2020 р.

8. Договір № 8/20п про співробітництво між Харківською державною академією культури та Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки торгівлі» від 12.10.2020 р.

9. Договір про співпрацю з Комунальним закладом «Харківською гуманітарно-педагогічною академією» Харківської обласної ради від 24.09.2020 р.

10. Договір № 1057 про співпрацю між Національним технічним університетом «Харківський політехнічний університет» та Харківська державна академія культури від 28.01.2020 р.

11. Договір про співпрацю між Національною академією Національної гвардії України та Харківською державною академією культури від 23.01 2020 р.

12. Угода про творчу співпрацю з ХДАУДТ імені Т.Шевченка від 01.11.2018 р.

13. Договір про спільну діяльність в галузі освіти, культури та мистецтва з «Благодійним фондом підтримки талановитих дітей та молоді «ЖАР-ПТИЦЯ» від 28.08.2018 р.

14. Угода про творчу співпрацю з КЗК «Палац культури Основ’янського району м. Харкова» від 22 04.2019 р.

15. Угода про співпрацю з ПП «ТРК «ПОФІТ» від 23.09.2019 р.

16. Договір про співпрацю з Державним вищим навчальним закладом «Донбаський державний педагогічний університет» від 30.12.2019 р.

17. Договір № 15ст/19 про спільну освітню діяльність з ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» від 30.10.2019 р.

18. Угода про співпрацю між Харківською державною академією культури та Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка від 04.03.2019 р.

19. Договір про спільну освітню та наукову діяльність з Харківським національним університетом радіоелектроніки від 14.06.2019 р.

20. Угода про творчу співпрацю з ОКЗ «Харківський обласний театр для дітей та юнацтва» від 01.11.2018 р.

21. Угода про творчу співпрацю з КЗ «Харківський академічний російський драматичний театр імені О.С. Пушкіна» від 01.11.2018 р.

22. Угода про творчу співпрацю з ОКЗ «Харківський академічний театр музичної комедії» від 01.09.2018 р.

23. Договір про спільну освітню діяльність з Харківською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів № 132 Харківської міської ради від 15.01.2019 р.

24. Договір про спільну освітню діяльність з Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Київського району м. Харкова (надалі ЦСССДМ) від 29.01.2019 р.

25. Договір про співпрацю між Харківською державною академією культури та Манченківським дошкільним навчальним закладом (дитячий садок) Манченківської селищної ради Харківського району Харківської області від 14.01.2020 р.

26. Договір про спільну освітню діяльність з ФОП Дейнеко Василь Олександрович (Дейнеко) від 27.02.2020 р.

27. Договір про співпрацю між Харківською державною академією культури та Громадською організацією «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ «ДОБРОБУТ» від 02.03.2020 р.

28. Договір про співпрацю між Харківською державною академією культури та Харківською філією громадської спілки «Міжнародна Антинаркотична Асоціація» від 04.02.2020 р.

29. Договір про співпрацю між Харківською державною академією культури та директором психологічного центру «Ведара» ФОП Луценко Оленою Михайлівною від 18.02.2020 р.

30. Договір про співпрацю між Харківською державною академією культури та Харківською спеціалізованою школою № 155 Харківської міської ради Харківської області від 30.01.2020 р.

31. Договір про спільну освітню діяльність з КЗ «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 151 Харківської області» (надалі ХЗОШ № 151) від 05.02.2020 р.

32. Договір про співпрацю між Харківською державною академією культури та Громадською організацією «Харківський центр реабілітації молодих інвалідів та членів їх сімей «Право вибору» (ГО ХЦРМІ «Право вибору») від 19.02.2020 р.

33. Договір про співпрацю між Харківською державною академією культури та Громадська організація «Комплексна психологічна допомога» від 18.08.2020 р.

34. Угода № 5-20 про співробітництво між Харківською державною академією культури (Харків, Україна) та Вищою школою туризму та екології (Суха Бескідзька, Польща) від 18.08.2020 р.

35. Договір про співробітництво з Комунальним закладом «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради (далі КЗ «ХФВКМ» ХОР) від 07.12.2020 р.

36. Договір про профорієнтаційну діяльність з Харківським приватним ліцеєм «Ангстрем» Харківської області (надалі Ліцей «Ангстрем») від 20.12.2020 р.

37. Договір № 10-20п про наукову та педагогічну співпрацю з Уманським національним університетом садівництва від 22.10.2020 р.

38. Договір про спільну освітню діяльність з ГО «Асоціація дитячих та сімейних психологів України» від 02.09.2019 р.

39. Договір про спільну діяльність з ГО «Антинаркотичний молодіжний союз» від 15.09.2020р.

40. Договір про співпрацю між Харківською державною академією культури та Харківським національним університетом Повітряних Сил імені Івана Кожедуба від 15.09.2020р.

41. Меморандум №73 про співпрацю між Харківською академією культури та Університетом митної справи та фінансів від 30.12.2020 р.

42. Договір про співпрацю між Харківським університетом внутрішніх справ та Харківською державною академією культури від 21.12.2020 р.

43. Договір про співпрацю між Харківською державною академією культури та Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом від 23.12.2020 р.

44. Договір про співпрацю з Вища Школа Лінгвістична у Ченстохові від 18.12.2020 р.

45. Угода про наукову, навчальну та культурну співпрацю між Харківської державної академії культури (Україна) та Університетом Humanitas (Сосновець)

46. Угода про співпрацю між Сумським державним педагогічним університетом імені А.С.Макаренка та Харківською державною академією культури від 10.03.2017 р.

47. Угода про співпрацю між Харківською державною академією культури та Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв від 15.02.2021 р.

48. Угода про співпрацю між Харківською державною академією культури та Одеською національною музичною академією імені А.В. Нежданової від 09.03.2021 р.

49. Угода про співпрацю між Харківською державною академією культури та Львівською національною музичною академією імені М. Лисенка від 02.03.2021 р.

50. Угода про дружні відношення між Харківською державною академією культури (Україна) та Лоянським педагогічним університетом (Китай) від 05.03.2021 р.

51. Договір про співробітництво між Харківською державною академією культури та Харківським національним університетом мистецтв ім. І.П. Котляревського від 21.10.2020 р.

52. Договір про співробітництво між Харківською державною академією культури та Рівненським державним гуманітарним університетом від 24.02.2021 р.

53. Угода про науково-творче співробітництво Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України і ЗВО (Харківської державної академії культури) від 02.03.2021 р.

54. Договір про співробітництво (ТОВ "Українсько-китайська міжнародна асоціація" та вищий навчальний заклад України "Харківська державна академія культури" від 11.03.2021 р.

55. Угода про співпрацю між Харківською державною академією культури і Дніпропетровською академією музики ім. М. Глінки від 22.03.2021 р.

56. Договір про співробітництво та партнерство у сфері туризму між ХДАК та Департаментом культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації.

57. Угода про співпрацю щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності здобувачів вищої освіти ХДАК та Вищим навчальним закладом Укоопсілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

58. Договір № 1/21 про співробітництво між Харківською державною академією культури та Державним вищим навчальним закладом "Ужгородський національний університет" від 05.04.2021 р.

59. Договір про співробітництво між Харківською державною академією культури та ТОВ "ВД "Кондор" від 05.03.2021 р.

60. Договір про співпрацю між Харківська державна академія культури та Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди від 26.05.2021 р.

61. Угода про співпрацю між Харківською державною академією культури та Київським національним університетом театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка- Карого від 27.04.2021 р.

62. Угода про співпрацю між Харківською державною академією культури та Міжнародним гуманітарним університетом від 30.08.2021 р.

63. Угода про співпрацю щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності здобувачів вищої освіти між Харківською державною академією культури та Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди від 30.08.2021 р.

64. Угода про співпрацю щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності здобувачів вищої освіти між Харківською державною академією культури та Міжнародним гуманітарним університетом від 01.09.2021 р.

65. Угода про співпрацю між Харківською державною академією культури та Клайпедським відділенням Союзу фотохудожників Литви від 15.09.2021 р.

66. Угода про співпрацю між Харківською державною академією культури та Харківською державною науковою бібліотекою імені В.Г. Короленка від 01.09.2021 р.

67. Угода про співпрацю між Харківською державною академією культури та КЗК "Харкіська спеціалізована музично-театральна бібліотека імені К.С. Станіславського" від 01.09.2021 р.

68. Договір про наукову і культурну співпрацю між Університетом Гассана ІІ Касабланка (Королівство Марокко) та Харківською державною академією культури (Україна) від 06.05.2021 р.

69. Договір про співпрацю в організації міжнародних програм між Харківською державною академією культури та GOKTURK GARDEN - YILZEN GIDA TURIZM INS. SAN. TIC. LTD. STI від 03.09.2021 р.

70. Договір про спільну освітню діяльність між Харківською державною академією культури та КЗ "Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №136" від 24.11.2021 р.

71. Договір про академічне співробітництво між Dokuz Eylul University, Izmir (Turkey) та Харківською державною академією культури (Україна) від 03.12.2021 р.

72. Договір про співпрацю між Харківською державною академією культури та Академією праці, соціальних відносин і туризму від 06.12.2021 р.

73. Рамковий договір про спільну діяльність та співпрацю між Університетом бібліотекознавства та інформаційних технологій (м. Софія, Болгарія) та Харківською державною академією культури (м. Харків, Україна) від 29.11.2021

74. Угода про партнерство та співробітнецтво між Харківською державною академією культури та Благодійною організацією "Благодійний фонд "Общинний єврейський культурний центр БЕЙТ РОСС" від 24.01.2022

75. Договір про академічну співпрацю між Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" та Харківською державною академією культури від 28.10.2022