ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра психології, педагогіки та філології

Большакова Анастасія Миколаївна

завідувач кафедри,
доктор психологічних наук, професор,
Член Української спілки психотерапевтів (УСП), національної психологічної асоціації (НПА), Американської психологічної асоціації (АРА).
(099) 548 – 04 – 56

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-30-97
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 3, 5-й корпус
Положення кафедри про методи навчання, оцінювання результатів навчання
Положення про науковий гурток здобувачів
Положення кафедри про гурток практичної підготовки здобувачів


Кафедра психології та педагогіки як самостійний підрозділ Харківської державної академії культури існує з серпня 1996 року.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 053 «Психологія» галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Психологія сьогодні є затребуваною, конкурентоспроможною спеціальністю, яка охоплює майже усі сфери життєдіяльності людини: освіта, економіка, право, політика, охорона здоров’я, промисловість, шоу-бізнес, суспільні відносини, особиста сфера буття людини.

Мета професійної діяльності психолога – забезпечення психічного благополуччя та повноцінного функціонування особистості.

Завдяки професійній психологічній освіті випускники отримують можливість досягти успіху та забезпечити своє майбутнє змінюючи на краще життя інших людей.

Напрями роботи психолога:
- психологічне консультування фізичних осіб та організацій;
- психологічна діагностика та корекція особистих проблем;
- психологічний супровід професійної діяльності діячів мистецтва (музикантів, акторів, хореографів, режисерів…);
- психологічне забезпечення мистецьких конкурсних проектів на телебаченні;
- робота з персоналом в організаціях різних форм власності та галузей діяльності (відбір персоналу, мотивація, формування команди, організація переговорів…);
- психологічне забезпечення різних видів професійної діяльності (засобів масової комунікації, рекламної, політичної та PR діяльності, діяльності фахівців в екстремальних умовах);
- сприяння особистісному розвитку дітей та дорослих;
- психологічна реабілітація (подолання наслідків важких захворювань, травм, залежностей, психотравмуючих ситуацій).

Перспективи працевлаштування психологів

Випускники Академії, які здобули психологічну освіту, затребувані на ринку психологічних послуг. Місця їх роботи:
- консультаційні центри з надання психологічної допомоги;
- продюсерські центри;
- телевізійні мистецькі проекти (конкурси та шоу-програми);
- мистецькі колективи та гастрольні організації;
- освітні та наукові установи;
- медичні установи та реабілітаційні центри;
- центри по роботі з дітьми та підлітками;
- органи внутрішніх справ;
- політичні організації, бізнес структури;
- приватна діяльність з надання психологічних та освітніх послуг.

Основні навчальні дисципліни

Навчальним планом підготовки психологів передбачений комплекс загальноосвітніх та спеціальних дисциплін.

Серед дисциплін професійної підготовки, які викладаються на кафедрі соціальної психології:

 • Арт-терапія в діяльності фахівця соціальної сфери
 • Психологія особистості та вікова психологія
 • Психодіагностика
 • Психологія сім'ї та соціальна психологія
 • Інноваційні технології раннього розвитку
 • Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями
 • Методика та організація ігрової діяльності
 • Основи організації та управління гувернерською агенцією
 • Основи соціально-правового захисту
 • Проектування соціально-педагогічної діяльності в молодіжному середовищі
 • Соціальна молодіжна політика
 • Соціальна педагогіка
 • Технології анімаційної діяльності соціального педагога в сфері дозвілля
 • Технології роботи соціального гувернера
 • Організаційна психологія
 • Юридична та політична психологія
 • Психологія шоу бізнесу
 • Психологія мистецтва (музичного, театрального, хореографічного, кіно- та телемистецтва)
 • Психологія реклами та PR
 • Психологія впливу та масової комунікації
 • Клінічна психологія, основи психіатрії та наркології, суїцидологія
 • Техніки психологічного тренінгу
 • Психологічне консультування
 • Психологічна корекція
 • Психологічна експертиза
 • Психологічна допомога в кризових та надзвичайних ситуаціях
 • Психологічний супровід сім'ї
 • Управлінський консалтинг
 • Управління соціальними проектами
 • Фандрайзинг молодіжних ініціатив

Специфікою реалізації освітньої програми за спеціальністю «Психологія» у ХДАК є додаткова підготовка студентів до здійснення професійної діяльності у соціокультурній сфері психологічний супровід професійної діяльності діячів мистецтва (музикантів, акторів, хореографів, режисерів…), психологічне забезпечення мистецьких конкурсних проектів та ін.

Абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста, можуть вступити на 2 курс без подання сертифікатів ЗНО, за умов успішного складання вступного іспиту та сплати за навчання.ТРЕНІНГ НАВИЧОК КОНСУЛЬТУВАННЯ – ІНТЕРВІЗІЙНА ГРУПА

На кафедрі постійно діє відкрита (відвідування за бажанням) інтервізійна група (розвиток професійної майстерності та опрацювання індивідуального досвіду).

Заняття інтервізійної групи – це:
• тренінг професійної компетентності психолога – практичні заняття з розвитку навичок професійної психологічної комунікації (психологічного консультування);
• розвиток професійного психологічного мислення – дискусії-обговорення власного особистісного досвіду у форматі психологічного аналізу із застосуванням набутих знань;
• розширення професійного світогляду та обізнаності – мінілекції та інформаційні повідомлення з актуальних проблем різних галузей психологічної практики.

МАЙСТЕРНЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ

Студенти-психологи вчаться застосовувати у своїй практичній роботі Метафоричні асоціативні карти (МАК) – сучасний, дієвий інструмент консультаційної та психотерапевтичної роботи.
МАК – це не гра, не гадання (Таро, чи оракул), це науково обґрунтований професійний інструмент серйозної психологічної роботи психолога та його клієнта.

Використання технік МАК дозволяє психологу:
• швидко та точно діагностувати проблеми своїх клієнтів;
• створювати для клієнтів умови для швидкого але безпечного усвідомлювання переживань, ставлень, прихованих мотивів поведінки, особистісних обмежень, особистісних та ситуаційних ресурсів досягнення важливих цілей;
• пришвидшувати просування клієнта консультаційним процесом від проблеми до результату з її успішного розв’язання.

СТУДЕНТСЬКА МАЙСТЕРНЯ АРТ-ТЕРАПІЇ

Студенти-психологи вивчають техніки арт-терапії.
Арт-терапія – надання психологічної (консультаційної, психокорекційної, психотерапевтичної, коучінгової) допомоги, опосередкованої засобами мистецтва. Використання арт-терапії дозволяє дбайливо та обережно вирішувати різні особистісні проблеми людей різного віку, статі, професії….
Студенти опановують: ізо-терапію, бібліотерапію, казкотерапію, сенд-плей (пісочну) терапію…….

ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ Т-ІГОР

Студенти-психологи вчаться використовувати у своїй практиці сучасний, ефективний, захоплюючий інструмент індивідуальної та групової психологічної роботи.

Психологічна Т-гра – консультаційна, тренінгова, коучінгова, розвивальна робота у форматі настільної гри. Дозволяє учасникам:
• зрозуміти різні обставини власного життя, виявити причини внутрішньої дисгармонії та негараздів у стосунках з оточуючими;
• знайти ресурси та подолати перешкоди у досягненні омріяних цілей;
• здійснити важливі життєві вибори.