ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Порядок організації освітнього процесу за допомогою дистанційних технологій в Харківській державній академії культури (нова редакція)
Порядок організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у Харківській державній академії культури (нова редакція)
Наказ "Про заходи запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19"
Наказ "Про продовження карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та організацію освітнього процесу в ХДАК в умовах карантину"
Наказ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів"
Наказ "Про продовження карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"
Наказ "Про посилення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"
Наказ "Про внесення змін до наказу №46 від 18.03.2021 р."
Наказ "Про продовження карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"
Наказ "Про продовження адаптивного карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"
Наказ "Про продовження адаптивного карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та внесення змін до наказу №163 від 22.09.2021 р."
Наказ "Про організацію освітнього процесу в Харківській державній академії культури №133c від 25.03.2022 року"
Наказ "Про організацію освітнього процесу у 2023-2024 н.р. в Харківській державній академії культури №97 від 29.08.2023 року"Порядок проведення атестаційного екзамену та захисту кваліфікаційної роботи
із застосуванням дистанційних технологій навчання