ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

Порядок організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у Харківській державній академії культури у 2020 році
Спеціальність Освітня програма Атестаційний іспит Захист квалфікаційної роботи
Факультет культурології
028 Менеджмент соціокультурної діяльності Менеджмент культури та соціальний маркетинг
034 Культурологія Фундаментальна та прикладна культурологія
061 Журналістика Реклама та зв'язки з громадськістю в соціокультурній сфері
Соціальна та культурна журналістика
Факультет соціальних комунікацій
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Музейно-екскурсійна діяльність
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Бібліотечно-інформаційна діяльність
Інформаційна та документаційна діяльність
231 Соціальна робота Анімаційна соціально-педагогічна діяльність
Факультет управління та бізнесу
073 Менеджмент Менеджмент маркетингової діяльності  
242 Туризм Туризмознавство  
Факультет кіно-, телемистецтва
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Режисура телебачення
Оператор телебачення
Телерепортерство
 
Факультет музичного мистецтва
025 Музичне мистецтво Естрадний спів  
Музичне мистецтво естради  
Оркестрові духові та ударні інструменти  
Хорове диригування  
Народні інструменти  
Народний спів  
Факультет хореографічного мистецтва
024 Хореографія Народна хореографія
Сучасна хореографія
Бальна хореографія
 
Факультет театрального мистецтва
026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво драматичного театру і кіно
Режисура естради та масових свят