ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Коржик Наталя Анатоліївна

декан факультету,
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

natalia_korzhyk@xdak.ukr.educationЗаступник декана -
Потьомкіна Нанулі Зурабівна, доктор філософії із соціальної роботи, nanuli_potomkina@xdak.ukr.education

Секретар
Мельникова Ірина Віталіївна

Фахівець - Ніколова Марина Володимирівна

Контакти факультету:
Телефон: (057) 731-13-88
E-mail: dekanat_facultysc@ukr.net
Адреса: вул. Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, кімната 34
Соціальні мережі:Опитування щодо ефективності організації комунікативного середовища факультету соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності

До складу факультету культурології та соціальних комунікацій входять наступні кафедри:
- кафедра цифрових комунікацій та інформаційних технологій
- кафедра музейно-туристичної діяльності
- кафедра психології, педагогіки та філології
- кафедра культурології та медіакомунікацій
- кафедра менеджменту культури та соціальних технологій

Факультет культурології та соціальних комунікацій було створено у 2023 р. в результаті реорганізації факультетів соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності та культурології. Факультет є нащадком найстарішого в Україні бібліотечного факультету, історія зародження якого пов’язана з утворенням 1 листопада 1925 р. в структурі Харківського інституту народної освіти (ХІНО) книжково-бібліотечної секції факультету політичної освіти, яка здійснила перший набір студентів бібліотечного профілю у кількості 35 осіб. Влітку 1927 р. в структурі факультету політосвіти було виокремлено самостійне бібліотечне відділення, яке після створення 10 вересня 1929 р. на базі факультету політичної освіти ХІНО самостійного вузу — Харківського інституту політичної освіти (ХІПО) продовжувало функціонувати у його підпорядкуванні. У 1928 р. з метою посилення фундаменталізації підготовки бібліотечних кадрів в ХІНО для викладання курсу «Бібліотекознавство» запросили відому на той час дослідницю та організатора бібліотечної справи Н.Я. Фрідьєву. Очоливши факультет політосвіти, Н.Я. Фрідьєва доклала багато зусиль для організації першої в Україні кафедри бібліотекознавства та самостійного бібліотечного факультету.
На сьогодні, факультет забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за трьома рівнями (бакалавр, магістр, доктор філософії).

ВІТАННЯ АКАДЕМІЇ З ЮВІЛЕЄМ ВІД БІБЛІОТЕК ХАРКОВА


Перелік спеціальностей і освітніх програм:

Ступінь «бакалавр»

Спеціальність 027 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство»
Освітня програма:
«Цифрові музейні індустрії» - денна форма навчання

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітня програма:
«Менеджмент культури» - денна форма навчання

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітні програми:
Управління цифровою інформацією - денна форма навчання
Інформаційна та документаційна діяльність - денна форма навчання

Спеціальність 034 «Культурологія»
Освітня програма:
«Фундаментальна та прикладна культурологія» - денна форма навчання

Спеціальність 053 «Психологія»
Освітня програма:
«Психологія» - денна та заочна форми навчання

Спеціальність 061 «Журналістика»
Освітня програма:
«Соціальна та культурна журналістика» - денна форма навчання

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня програма:
«Менеджмент і бізнес-адміністрування» - денна форма навчання

Спеціальність 242 «Туризм»
Освітня програма:
«Туризмознавство» - денна форма навчання

Термін навчання за ступенем бакалавра - 4 роки.

На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань.

По закінченні навчання за ступенем бакалавра студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі.


Ступінь «магістр»

Спеціальність 027 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство»
Освітня програма:
«Музеєфікація історико-культурної спадщини» - денна та заочна форми навчання

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітня програма:
«Менеджмент соціокультурних проектів» - денна та заочна форми навчання

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Освітня програма:
«Інформаційно-документна та бібліотечна діяльність» - денна та заочна форми навчання

Спеціальність 034 «Культурологія»
Освітня програма:
«Культурні дослідження» - денна та заочна форми навчання

Спеціальність 053 «Психологія»
Освітня програма:
«Кризова психологія» - денна та заочна форми навчання

Спеціальність 061 «Журналістика»
Освітня програма:
«Журналістика» - денна та заочна форми навчання

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня програма:
«Менеджмент і адміністрування» - денна та заочна форми навчання

Спеціальність 242 «Туризм»
Освітня програма:
«Туризмознавство» - денна та заочна форми навчання

Термін навчання - 1,5 роки.


За ступенем «доктор філософії» за такими спеціальностями:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна та заочна форми навчання)

034 Культурологія (денна та заочна форми навчання)

Термін навчання - 4 роки.СТУДРАДА ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Студенти ХДАК на виробничій практиці