ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності

ОПП Бакалавр - "Кінорежисура та сценарна справа"

Гарант ОПП. Миславський Володимир Наумович, доцент, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, завідувач кафедри.

Мета. Метою програми є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в аудіовізуальній сфері, практичних навичок кінорежисерської діяльності, досягнення сценарної майстерності в галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Придатність випускників до працевлаштування. Бакалавр аудіовізуального мистецтва спеціалізації «Кінорежисура та сценарна справа» підготовлений до виконання відповідних професійних робіт за Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010 та Класифікатором професій ДК 003:2010.
Професії та професійні назви робіт:
• 1229.6 – головний режисер;
• 1229.6 – головний режисер-постановник;
• 1229.6 – керівник групи (виробництво кіно-, і відеофільмів);
• 2451.2 – випусковий;
• 2451.2 – випусковий відповідальний;
• 2451.2 – редактор;
• 2451.2 – редактор відповідальний;
• 2455.2 – кінорежисер;
• 2455.2 – кінорежисер з монтажу;
• 2455.2 – кінорежисер-постановник;
• 2455.2 – редактор фільмів;
• 2455.2 – режисер;
• 2455.2 – режисер-постановник.
Сфера працевлаштування випускників – це різноманітні заклади культури / виробничі колективи аудіовізуальної сфери (кіностудії, телестудії, радіостудії, редакції, професійні виробничі колективи та організації, тощо), а також інші установи різного рівня та форм власності.


ОПП Бакалавр - "Режисура телебачення та аудіовізуальних проектів"

Гарант ОПП. Черкасова Наталія Олександрівна, доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Мета. Метою програми є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в аудіовізуальній сфері, практичних навичок режисерської та редакторської діяльності в галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Придатність випускників до працевлаштування. Бакалавр аудіовізуального мистецтва освітньопрофесійної програми «Режисура телебачення та аудіовізуальних проєктів» підготовлений до виконання відповідних професійних робіт за Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010 та Класифікатором професій ДК 003:2010.
Професії та професійні назви робіт, що здатен виконувати бакалавр аудіовізуального мистецтва:
• 1210.1 директор об’єднання (творчого, творчовиробничого, радіотелевізійного і т. ін.);
• 1229.6 директор програм (радіотелевізійних);
• 1229.6 – головний редактор;
• 1229.6 – головний редактор програм;
• 1229.6 – головний редактор творчого об’єднання;
• 1229.6 – головний режисер;
• 1229.6 – головний режисер-постановник;
• 2451.2 – редактор;
• 2451.2 – випусковий;
• 2451.2 – випусковий відповідальний;
• 2451.2 – редактор відповідальний;
• 2451.2 – член колегії (редакційної);
• 2455.2 – провідний монтажер;
• 2455.2 – редактор фільмів;
• 2455.2 – режисер;
• 2455.2 – режисер телебачення;
• 2455.2 – режисер-постановник.
Сфера працевлаштування випускників – це різноманітні заклади/ виробничі колективи аудіовізуальної сфери (кіностудії, телестудії, радіостудії, редакції, професійні виробничі колективи та організації, тощо), а також інші установи різного рівня та форм власності.