ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра мистецтвознавства

ОПП Магістр - "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво"

Гарант ОПП. Рибалко Світлана Борисівна, професор, доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри мистецтвознавства.

Мета. Метою програми є підготовка високопрофесійних фахівців, які володіють загальними і спеціальними компетентностями у сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва, навичками науково-дослідницької, науково-педагогічної, творчо-виробничої та управлінської діяльності, необхідними для подальшого зростання та особистісного розвитку.

Придатність випускників до працевлаштування. Магістр з аудіовізуального мистецтва та виробництва підготовлений до виконання відповідних професійних робіт згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України
КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ ДК 003:2010 зі змінами (затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 березня 2016 р.), іншими нормативними документами, зокрема Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010, Internacional Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08).
Сфера працевлаштування випускників – це різноманітні заклади / виробничі колективи аудіовізуальної сфери (кіностудії, телестудії, радіостудії, редакції, професійні виробничі колективи та організації, тощо), а також інші установи різного рівня та форм власності.
Професії та професійні назви робіт:
1229.3 – керівник прес-служби (місцевих та центральних органів влади)
1229.6 – головний кінооператор;
1229.6 – головний оператор
1229.6 – головний редактор
1229.6 – головний редактор програм
1229.6 – головний редактор творчого об’єднання
1229.6 – головний режисер
1229.6 – головний режисер-постановник
1229.6 – головний художник з освітлення;
1229.6 – директор програм (радіотелевізійних);
1229.6 – завідувач фільмотеки
1229.6 – керівник групи (виробництво кіно-, і відеофільмів)
1229.6 – керівник гуртка
2310.1 – викладач вищого навчального закладу
2451.2 – ведучій програм
2451.2 – випусковий
2451.2 – випусковий відповідальний
2451.2 – журналіст
2451.2 – коментатор
2451.2 – кореспондент спеціальний
2451.2 – редактор
2451.2 – редактор відповідальний
2451.2 – член колегії (редакційної)
2455.2 – кінорежисер
2455.2 – кінорежисер з монтажу
2455.2 – кінорежисер-постановник
2455.2 – провідний кінооператор
2455.2 – провідний кінооператор-постановник
2455.2 – провідний монтажер
2455.2 – редактор фільмів
2455.2 – режисер
2455.2 – режисер телебачення
2455.2 – режисер-постановник.