НОВИНИ

ЛИПЕНЬ 2020

Збори у ХДАК та розклади для вступників

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Харківська державна академія культури оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:
кафедра туристичного бізнесу
- професор: доктор наук, професор (1 ст. 1 особа)
кафедра менеджменту культури та соціальних технологій
- доцент: кандидат філософських наук, доцент (1 ст. 1 особа)
- доцент: кандидат філософських наук, доцент (1 ст. 1 особа)
- доцент: кандидат економічних наук, доцент (1 ст. 1 особа)
- доцент: кандидат економічних наук, доцент (1 ст. 1 особа)
кафедра гуманітаристики та мистецтвознавства
- доцент: доктор філософських наук, доцент (0,53 ст. 1 особа)
- професор: доктор культурології, професор (0,5 ст. 1 особа)
- професор: доктор політичних наук, професор (0,35 ст. 1 особа)
- старший викладач: кандидат юридичних наук (для викладання правових дисциплін) (0,5 ст. 1 особа)
- викладач (дисципліна «Історія образотворчого мистецтва») (0,25 ст. 1 особа)
кафедра іноземних мов
- завідувач кафедри: кандидат наук, доцент (1 ст. 1 особа)
кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
- професор: доктор педагогічних наук, професор (0,25 ст. 1 особа)
кафедра психології та педагогіки
- доцент: кандидат психологічних наук (1 ст. 1 особа)
- доцент: кандидат педагогічних наук, доцент (0,25 ст. 1 особа)
кафедра культурології
- доцент: кандидат культурології (0,6 ст. 1 особа)
кафедра режисури
- доцент: кандидат мистецтвознавства, дисципліна «Історія світового театру» (0,25 ст. 1 особа)
- старший викладач: кандидат мистецтвознавства,(дисципліна «Режисура естради та масових свят» (0,5 ст. 1 особа)
кафедра фортепіано
- старший викладач: кандидат мистецтвознавства, (дисципліна «Фортепіано» (1 ст. 1 особа)
кафедра телебачення
- доцент: доктор мистецтвознавства .(дисципліна «Історія кіно і телебачення» (1 ст. 1 особа)
- викладач: дисципліна «Мультимедійний дизайн» (0,75 ст. 1 особа)
- викладач: дисципліна «Сучасні тенденції екранного менеджменту» (0,25 ст. 1 особа)
кафедра народної хореографії
- старший викладач: кандидат мистецтвознавства (1 ст. 1 особа)
кафедра сучасної та бальної хореографії
- завідувач кафедри: кандидат мистецтвознавства (1 ст. 1 особа)
- доцент: кандидат мистецтвознавства, доцент (0,25 ст. 1 особа)
- доцент: кандидат мистецтвознавства (0,5 ст. 1 особа)
- старший викладач (1 ст. 1 особа)

Термін подання заяв на участь у конкурсі: по 20 серпня 2020 року.

Особи, які беруть участь у конкурсі, подають на ім’я ректора такі документи: заяву, написану власноручно, із відомостями, чинними на час подання заяви; особовий листок з обліку кадрів з фотографією, засвідчений за основним місцем роботи; автобіографію; копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь і атестат про присвоєння вченого звання, почесні звання; список наукових праць, засвідчений у встановленому порядку.

Документи надсилати на адресу: 61057, м. Харків–57, Бурсацький узвіз, 4, ХДАК, відділ кадрів.
Телефон для довідок: 731-11-76, 731-37-73.
Примітка: академія житлом не забезпечує.


День відкритих дверей для освітньої програми «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно»Лінк для входу на ZOOM конференцію 26 липня 2020 р. о 14:00
Ідентифікатор конференції: 767 7628 3479
Пароль: 2dPur2

Детальніше »

Оголошення. Відкрита зустріч членів експертної групи з проведення акредитаційної експертизи

У Харківській державній академії культури 8 липня 2020 р. о 16.00 відбудеться відкрита зустріч членів експертної групи з проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньої програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за третім рівнем вищої освіти з учасниками освітнього процесу. Приєднатися до Zoom зустрічі: Лінк для входу до Zoom зустрічі.
Ідентифікатор конференції: 889 7559 9183
Пароль: 2020


Реєстрація (подача заяв та документів) до ХДАК
для участі у вступному іспиті або творчому конкурсі у 2020 році

У 2020 році реєстрація на творчий конкурс або вступний іспит починається 21 липня і завершується 9 серпня.

Реєстрацію здійснює приймальна комісія ХДАК.

Перескладання творчого конкурсу, вступних іспитів не допускається.

ВСТУПНИЙ ІСПИТ
(на основі повної загальної середньої освіти або
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Для здійснення реєстрації для участі у вступному іспиті вступники особисто подають у паперовому вигляді до приймальної комісії наступні документи:
- заяву (за формою, визначеною приймальною комісією ХДАК) вступник заповнює особисто в приймальній комісії;
- копію документа, що посвідчує особу (паспорта – 1, 2 сторінка та сторінка з реєстрацією місця проживання; для ID карти – лицьовий і зворотній бік та витяг та/або довідка з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання);
- копію документа про повну загальну середню освіту з додатком або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
- копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті;
- одну фотокартку для документів (кольорову або чорно-білу) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

Для здійснення реєстрації для участі у вступному іспиті в електронному вигляді необхідно:
1. Сформувати комплект наступних реєстраційних документів (сканкопії або фотокопії):
- заповнена «Заява» (бланк «Заява» завантажити файл), роздрукувати, розбірливо заповнити (ЗРАЗОК завантажити файл), зробити сканкопію/фотокопію;
- документ, що посвідчує особу (паспорт – 1, 2 сторінка та сторінка з реєстрацією місця проживання; для ID карти – лицьовий і зворотній бік та витяг та/або довідка з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання);
- документ про повну загальну середню освіту з додатком або довідка закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
- документ, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті;
- одна фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

2. Прикріпити усі необхідні сканкопії/фотокопії в форматі JPG або PNG до листа.
ОБОВ’ЯЗКОВО дайте назву кожному файлу (наприклад – заява_Іванов, фото_Іванов, паспорт_Іванов, витяг/довідка_Іванов, атестат/свідоцтво_Іванов, додаток_Іванов тощо).

Правильно вкажіть електронну адресу: xdak-isp@ukr.net

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові вступника. Вступний іспит.
У тексті листа обов’язково вкажіть прізвище, ім’я, по батькові вступника, назву навчальної дисципліни, з якої плануєте складати вступний іспит.
Надішліть на електронну адресу (xdak-isp@ukr.net) лист з прикріпленими якісними сканкопіями або фотокопіями реєстраційних документів в форматі JPG або PNG.

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

ТВОРЧИЙ КОНКУРС
(на основі повної загальної середньої освіти)

Реєстрація на творчий конкурс можлива тільки на один потік.

(Графік творчого конкурсу-2020 завантажити файл).

Для участі у творчому конкурсі на різні освітні програми необхідно подавати окремі заяви.

Для здійснення реєстрації для участі у творчому конкурсі вступники особисто подають у паперовому вигляді до приймальної комісії наступні документи:
- заяву (за формою, визначеною приймальною комісією ХДАК) вступник заповнює особисто в приймальній комісії;
- копію документа, що посвідчує особу (паспорта – 1, 2 сторінка та сторінка з реєстрацією місця проживання; для ID карти – лицьовий і зворотній бік та витяг та/або довідка з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання);
- копію документа про повну загальну середню освіту з додатком або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
- одну фотокартку для документів (кольорову або чорно-білу) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
- копію документа про здобуття спеціалізованої професійної музичної освіти (для спеціальності 025 «Музичне мистецтво»).

Для здійснення реєстрації для участі у творчому конкурсі в електронному вигляді необхідно:
1. Сформувати комплект наступних реєстраційних документів (сканкопії або фотокопії):
- заповнена «Заява» для участі у творчому конкурсі на освітні програми «Бальна хореографія» та/або «Сучасна хореографія» (бланк «Заява» завантажити файл), роздрукувати, розбірливо заповнити (ЗРАЗОК завантажити файл), зробити сканкопію/фотокопію.
Для участі у творчому конкурсі для вступу на освітні програми «Бальна хореографія» та/або «Сучасна хореографія» за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви;
- заповнена «Заява» для участі у творчому конкурсі на інші освітні програми (крім освітньої програми «Бальна хореографія», «Сучасна хореографія») (бланк «Заява» завантажити файл), роздрукувати, розбірливо заповнити (ЗРАЗОК завантажити файл), зробити сканкопію/фотокопію;
- документ, що посвідчує особу (паспорт – 1, 2 сторінка та сторінка з реєстрацією місця проживання; для ID карти – лицьовий і зворотній бік та витяг та/або довідка з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання);
- документ про повну загальну середню освіту з додатком або довідка закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
- одна фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
- документ про здобуття спеціалізованої професійної музичної освіти (для спеціальності 025 «Музичне мистецтво»).

2. Прикріпити усі необхідні сканкопії/фотокопії в форматі JPG або PNG до листа.
ОБОВ’ЯЗКОВО дайте назву кожному файлу (наприклад – заява_Іванов, фото_Іванов, паспорт_Іванов, витяг/довідка_Іванов, атестат/свідоцтво_Іванов, додаток_Іванов тощо).

Правильно вкажіть електронну адресу: xdak-tkon@ukr.net

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові вступника. Творчий конкурс.
У тексті листа обов’язково вкажіть прізвище, ім’я, по батькові вступника, спеціальність, освітню програму, з якої плануєте брати участь у творчому конкурсі.

Надішліть на електронну адресу (xdak-tkon@ukr.net) лист з прикріпленими якісними сканкопіями або фотокопіями реєстраційних документів в форматі JPG або PNG.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу та екзаменаційного листка з фотокарткою.


Оголошення. Розпочинає роботу експертна акредитаційна група з проведення акредитаційної експертизи

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у Харківській державній академії культури 8-10 липня 2020 р. розпочинає роботу експертна акредитаційна група з проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньої програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за третім рівнем вищої освіти.

Програма проведення акредитаційної експертизи