НОВИНИ

ВЕРЕСЕНЬ 2020

Міжнародна наукова конференція
«Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»

26-27 листопада 2020 року відбудеться міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку».

Наукові напрями конференції:
1. Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій
2. Українська культура в системі міжетнічних комунікацій: історія, теорія, практика
3. Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації
4. Філософські та соціально-політичні виміри сучасної культури
5. Історія, музеєзнавство, пам’яткознавство
6. Історико-культурні та соціально-економічні виміри в туризмі
7. Соціально-психологічні фактори та умови психічного благополуччя людини
8. Документно-комунікаційні структури суспільства: теорії, стратегії, інновації
9. Інформаційно-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору
10. Театральне мистецтво в контексті новітніх наукових трансформацій
11. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва
12. Сучасні стратегії та моделі соціокультурної діяльності
13. Мова та література в контексті геокультурних змін
14. Музичне мистецтво в часопросторі культури: минуле та сучасність
15. Хорове мистецтво у крос-культурному просторі
16. Розвиток хореографії крізь призму взаємодії світових та національних тенденцій танцювального мистецтва
17. Філософські та мистецькі виміри орієнталістики

Відповідно до тематики конференції просимо надсилати тези доповідей та копію квитанції про оплату до 26 жовтня 2020 року на електронну адресу rvv2000k@ukr.net.

Детальніше »

Здобувачі факультету кіно-, телемистецтва ініціювали творчу зустріч з фотохудожником Володимиром ОглоблінимЗвіт. Презентація книги Володимира МиславськогоУвага! Регламент та графік проведення навчальних занять

На виконання п. 19 постанови МОЗ України від 22.08.2020 року № 50 "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" та Наказу ХДАК від 28.08.2020 року № 88, у зв'язку із необхідністю дотримання встановленої чинним законодавством норми проводити після кожного навчального заняття провітрювання впродовж не менше 10 хвилин, у Харківській державній академії культури на 2020/2021 навчальний рік встановлюється наступний регламент та графік проведення навчальних занять:

0 пара: 7.00 – 8.30
I пара: 8.30 – 10.00
     перерва 10 хвилин
II пара: 10.10 – 11.40
     велика перерва 40 хвилин
III пара: 12.20 – 13.50
     перерва 10 хвилин
IV пара: 14.00 – 15.30
     перерва 10 хвилин
V пара: 15.40 – 17.10
     перерва 10 хвилин
VI пара: 17.20 – 18.50
     перерва 10 хвилин
VII пара: 19.00 – 20.30.
Закінчення усіх видів навчальних занять – 20.30.
Заняття проводяться у дві зміни. Початок другої зміни – 14.00.
Закриття навчальних корпусів – 20.40.


Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році

У рамках підготовки закладів загальної вищої, фахової передвищої освіти, наукових установ до нового навчального року Міністерство освіти і науки України підготувало Рекомендований алгоритм дій керівника вищої, фахової передвищої освіти у разі виявлення у здобувача освіти, викладача та/або працівника ЗВО, ЗФПО ознак гострого респіраторного захворювання.

Детальніше »

Початок навчального року для студентів 1 курсу

Постанова Головного державного санітарного лікаря України

ПОСТАНОВА
від 22 серпня 2020 року N 50
Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", на виконання пункту 17 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року N 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", постановляю:

1. Затвердити протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), що додаються.

2. Директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності Міністерства охорони здоров'я України довести цю постанову до відома зацікавлених центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міської державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову головного державного санітарного лікаря України від 30 липня 2020 року N 42 "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Детальніше »

Звернення ректора Харківської державної академії культури


Школа педагогічної майстерності