НОВИНИ

СЕРПЕНЬ 2020

Про продовження карантину з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19 та внесення змін до наказу №133-к від 30.07.2020 р.
ХІІ Міжнародний дитячий медіафестиваль "Дитятко"
Розклад занять студентів денної форми навчання

На офіційному сайті Харківської державної академії культури оприлюднено електронні версії розкладу занять студентів денної форми навчання.
Нагадуємо слідкувати за змінами розкладу біля деканатів!

Детальніше »

Стажування педагогічних працівників

Стажування педагогічних працівників в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University за програмою підвищення кваліфікації «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології» (180 годин, 6 кредитів ECTS), 21 вересня – 30 жовтня 2020 р., м. Новий Сонч, Польща, http://wsb-nlu.edu.pl

Проходження стажування відбувається в дистанційній формі на базі інноваційної цифрової платформи CloudA - унікальній інноваційній розробці Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ.


Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Харківська державна академія культури оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:
факультет кіно-, телемистецтва
- декан: доктор наук, доцент (1 ст. 1 особа)
факультет соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності
- декан: доктор наук, професор (1 ст. 1 особа)

Термін подання заяв на участь у конкурсі: по 20 вересня 2020 року.

Особи, які беруть участь у конкурсі, подають на ім’я ректора такі документи: заяву, написану власноручно, із відомостями, чинними на час подання заяви; особовий листок з обліку кадрів з фотографією, засвідчений за основним місцем роботи; автобіографію; копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь і атестат про присвоєння вченого звання, почесні звання; список наукових праць, засвідчений у встановленому порядку.

Документи надсилати на адресу: 61057, м. Харків–57, Бурсацький узвіз, 4, ХДАК, відділ кадрів.
Телефон для довідок: 731-11-76, 731-37-73.
Примітка: академія житлом не забезпечує.


ХХІІ Міжнародна програма "Студентська республіка"

Реєстрація для участі у спеціально організованій сесії Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ)

ІНФОРМАЦІЯ

щодо реєстрації для участі у спеціально організованій сесії Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ), яка проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб в установленому законодавством порядку для абітурієнтів, які вступають до Харківської державної академії культури для здобуття освіти за ступенем магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), і які зареєструвалися для участі в ЄВІ, але бажають повторно скласти ЄВІ та\або які не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

Реєстрація вступників для участі у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) проводитиметься з 17 до 25 серпня 2020 року включно.

Проведення спеціально організованої сесії ЄВІ відбудеться 19 вересня 2020 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для здійснення реєстрації вступники особисто подають у паперовому вигляді до приймальної комісії наступні документи:
- копію документа, що посвідчує особу (паспорта – 1, 2 сторінка та сторінка з реєстрацією місця проживання; для ID карти – лицьовий і зворотній бік та витяг та/або довідка з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання);
- облікової картки платника податків;
- документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);
- одну фотокартку для документів (кольорову або чорно-білу) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.
Заяву вступник заповнює особисто в приймальній комісії.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

Фотокартки для документів (кольорові або чорно-білі) із зображенням, що відповідають досягнутому віку вступника повинні відповідати нормам, наведеним у пунктах 3 - 7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що освідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції" України 07 листопада 2019 року за № 1146134117:
1. Фон для фотографування особи має бути однорідним, світлим (білим або світло-сірим) та контрастувати з обличчям особи, одягом, волоссям.
2. Положення особи, що фотографується,- вертикальне.
3. Верхня частина надпліччя особи має візуально утворювати пряму горизонтальну лінію. 4. Фотографічне зображення особи не має містити зображення іншої особи або предмета, які містяться в кадрі.
5. Обличчя особи відображається крупним планом в анфас із фронтальним положенням надпліччя. Особа повинна дивитися прямо, очі - відкриті (очі вважаються відкритими, якщо райдужна оболонка та зіниця ока розрізняються чітко), вираз обличчя - нейтральний, рот - закритий, голова та шия - без повороту та нахилу. Обидві сторони обличчя мають бути чітко видимі. Зображення обличчя особи має бути у фокусі від маківки (верхня частина голови без урахування волосся) до підборіддя і від носа до вух.
Допускається фотографування особи із закритими очима (оком) або з пов’язкою на оці, без нейтрального виразу обличчя через мімічні особливості, з нахилом голови, відкритим ротом у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджено медичним висновком (довідкою) відповідного закладу охорони здоров’я.

ПРИКЛАДИ фотозображень можливо подивитися: «Додаток 2 до Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток …».


Початок освітнього процесу в 2020/2021 н.р. в ХДАК
Інформація для громадян іноземних держав. Information for foreign citizens

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про Встановлення карантину та запровадження посилених протиепідеміологічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” та ” з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), з 1 серпня до 31 серпня 2020 р. встановлено карантинні обмеження.

Інформація для громадян іноземних держав

According to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 641 dated July 22, 2020 "On the establishment of quarantine and implementation of the enhanced anti-epidemiological measures in the areas with a significant spread of acute respiratory disease COVID 19 caused by coronavirus SARS-CoV-2" and " in order to prevent the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 (hereinafter - COVID-19), in Ukraine from August 1 to August 31, 2020 adopt the following quarantine restrictions.

Information for foreign citizens


До уваги вступників на навчання за ступенем "магістра"