НОВИНИ

ЧЕРВЕНЬ 2021

Розклад консультацій, творчих конкурсів, вступних іспитів
для вступників до ХДАК на здобуття вищої освіти за ступенем бакалавраКонкурс до 25-ї річниці Конституції України
серед студентів та молодих науковців на найкращу наукову роботу

Лист Директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик


Вступна кампанія-2021: відеороз’яснення МОН щодо пріоритетності подання заяв

Міністерство освіти і науки опублікувало наступну серію відеороз’яснень з найбільш поширених питань, які турбують майбутніх студентів та їхніх батьків.Ролики підготовлено #МОН спільно з Державним підприємством «Інфоресурс».

У п’ятій серії йдеться про пріоритетність подання заяв. Пріоритет вказує на черговість розгляду поданих особою заяв на вступ. Під час подання таких заяв потрібно розташовувати їх у порядку зацікавленості, де на першому місці буде заява, подана на найбажанішу конкурсну пропозицію. Наступна заява – з нижчим пріоритетом. Після подання заяви змінити пріоритетність неможливо.


Зверніть увагу! Вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет. Якщо відмовитись від бюджетного місця, визначеного алгоритмом, цьогоріч можна буде вступити лише на контракт.

У шостій серії розповідається про те, що заяви вступників під час роботи алгоритму адресного розміщення розглядаються почергово, а не одномоментно.


Детальніше »

Збори трудового колективу ХДАК
Реєстрація для складання вступного іспиту

РЕЄСТРАЦІЯ (подача заяв та документів) до ХДАК
для складання вступного(их) іспиту(ів) (замість зовнішнього незалежного
оцінювання) у 2021 р. для абітурієнтів,
які мають право на спеціальні умови

(на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра)

У 2021 р. реєстрація на творчий конкурс починається 23 червня і завершується 10 липня.

Реєстрацію здійснює приймальна комісія ХДАК.

Перескладання вступних іспитів не допускається.

РЕЄСТРАЦІЯ для складання вступного(их) іспиту(ів)
за умови особистої присутності особи

Для здійснення реєстрації для складання вступного(их) іспиту(ів) за умови особистої присутності особи вступники особисто подають до приймальної комісії ХДАК наступні документи у паперовому вигляді:

- Заяву (за формою, визначеною приймальною комісією ХДАК) вступник заповнює особисто в приймальній комісії.
- Копію документа, що посвідчує особу (паспорта – 1, 2 сторінки та сторінки з реєстрацією місця проживання; для ID карти – лицьового та зворотнього боку і витяга та/або довідки з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання).
- Копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.
- Копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.
- Одну фотокартку для документів (кольорову або чорно-білу) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

РЕЄСТРАЦІЯ для складання вступного(их) іспиту(ів)
у разі дистанційної подачі заяв та документів

Для здійснення реєстрації для складання вступного(их) іспиту(ів) в електронному вигляді необхідно:

1. Сформувати комплект реєстраційних документів зробити сканкопії або фотокопії:

- заповненої Заяви для участі у творчому конкурсі на певну освітню програму (Графік проведення вступних іспитів (для осіб, які мають на те право) в 2021 р.) (бланк «ЗАЯВА», роздрукувати, розбірливо заповнити; «ЗРАЗОК заяви») (крім освітніх програм спеціальності 025 «Музичне мистецтво»).
- Документа, що посвідчує особу (паспорта – 1, 2 сторінки та сторінки з реєстрацією місця проживання; для ID карти – лицьового та зворотнього боку і витяга та/або довідки з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання).
- Документа про повну загальну середню освіту з додатком або довідки закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.
- Документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.
- Однієї фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

2. Прикріпити усі необхідні сканкопії або фотокопії в форматі JPG або PNG до листа.

ОБОВ’ЯЗКОВО дайте назву кожному файлу:
наприклад – заява_Іванов; фото_Іванов; паспорт_Іванов; витяг/довідка_Іванов; атестат/свідоцтво/довідка_Іванов; додаток_Іванов тощо.

Правильно вкажіть електронну адресу: xdak-isp@ukr.net

УВАГА! У темі листа обов’язково зазначте «Прізвище, ім’я, по батькові вступника. Вступний іспит».

У тексті листа обов’язково вкажіть прізвище, ім’я, по батькові вступника, назву навчальної дисципліни, з якої плануєте складати вступний іспит, номер потоку.

Надішліть на електронну адресу xdak-isp@ukr.net лист з прикріпленими якісними сканкопіями або фотокопіями реєстраційних документів в форматі JPG або PNG.

Для підтвердження факту відправлення документів зателефонуйте за номером (057) 731-15-04.

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті, та екзаменаційного листка з фотокарткою, який вступник отримує у приймальній комісії ХДАК.


Реєстрація для участі у творчому конкурсі

РЕЄСТРАЦІЯ (подача заяв та документів)
до ХДАК для участі у творчому конкурсі у 2021 р.
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти для вступу на перший курс)

У 2021 р. реєстрація на творчий конкурс починається 23 червня і завершується 10 липня (на останній потік).

Реєстрацію здійснює приймальна комісія ХДАК.

Реєстрація на творчий конкурс можлива тільки на один потік за вибором вступника.

Для участі в конкурсному відборі на різні освітні програми необхідно подавати окремі заяви для участі у творчому конкурсі.

Перескладання творчого конкурсу не допускається.

РЕЄСТРАЦІЯ для участі у творчому конкурсі
за умови особистої присутності особи

Для здійснення реєстрації для участі у творчому конкурсі за умови особистої присутності особи вступники особисто подають до приймальної комісії ХДАК наступні документи у паперовому вигляді:

- Заяву (за формою, визначеною приймальною комісією ХДАК) вступник заповнює особисто в приймальній комісії.
- Копію документа, що посвідчує особу (паспорта – 1, 2 сторінка та сторінка з реєстрацією місця проживання; для ID карти – лицьовий і зворотній бік і витяг та/або довідка з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання).
- Копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.
- Одну фотокартку для документів (кольорову або чорно-білу) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.
- Копію документа про здобуття спеціалізованої професійної музичної освіти (для спеціальності 025 «Музичне мистецтво»).

РЕЄСТРАЦІЯ для участі у творчому конкурсі
у разі дистанційної подачі заяв та документів

Для здійснення реєстрації для участі у творчому конкурсі в електронному вигляді необхідно:

1. Сформувати комплект реєстраційних документів зробити сканкопії або фотокопії:

- заповненої Заяви для участі у творчому конкурсі на певну освітню програму (Графік проведення творчого конкурсу-2021) (бланк «ЗАЯВА», роздрукувати, розбірливо заповнити; «ЗРАЗОК заяви») (крім освітніх програм спеціальності 025 «Музичне мистецтво»).
- Заповненої Заяви для участі у творчому конкурсі на освітні програми спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Графік проведення творчого конкурсу для ММ-2021) (бланк «ЗАЯВА для ММ», роздрукувати, розбірливо заповнити; «ЗРАЗОК заяви для ММ») (крім освітніх програм спеціальності 025 «Музичне мистецтво»).
- Документа, що посвідчує особу (паспорта – 1, 2 сторінки та сторінки з реєстрацією місця проживання; для ID карти – лицьового та зворотнього боку і витяга та/або довідки з єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання).
- Документа про повну загальну середню освіту з додатком або довідки закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.
- Однієї фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.
- Документа про здобуття спеціалізованої професійної музичної освіти (для спеціальності 025 «Музичне мистецтво»).

2. Прикріпити усі необхідні сканкопії або фотокопії в форматі JPG або PNG до листа.

ОБОВ’ЯЗКОВО дайте назву кожному файлу:
наприклад – заява_Іванов; фото_Іванов; паспорт_Іванов; витяг/довідка_Іванов; атестат/свідоцтво/довідка_Іванов; додаток_Іванов тощо.

Правильно вкажіть електронну адресу: xdak-tkon@ukr.net

УВАГА! У темі листа обов’язково зазначте «Прізвище, ім’я, по батькові вступника. Творчий конкурс».

У тексті листа обов’язково вкажіть прізвище, ім’я, по батькові вступника, спеціальність та освітню програму, з якої плануєте брати участь у творчому конкурсі, номер потоку (вступник обирає тільки один будь-який потік з чотирьох).

Надішліть на електронну адресу xdak-tkon@ukr.net лист з прикріпленими якісними сканкопіями або фотокопіями реєстраційних документів в форматі JPG або PNG.

Для підтвердження факту відправлення документів зателефонуйте за номером (057) 731-15-04.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою, який вступник отримує у приймальній комісії ХДАК.


Майстер-класи з аудіовізуального мистецтва!

Запрошуємо на майстер-класи з аудіовізуального мистецтва!

Факультет аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії культури запрошує всіх бажаючих взяти участь у майстер-класах видатних митців аудіовізуального мистецтва, які будуть проведені в рамках міжнародного Арт-проекту «Фестиваль аудіовізуального мистецтва “GOLDEN FRAME – 2021”».

Форма проведення: очно-дистанційна
Місце проведення:
очно - м. Харків, вул. Конторська,1, ауд. 32,
факультет аудіовізуального мистецтва ХДАК;
дистанційно - на платформі ZOOM, код доступу 864 607 4012 https://us02web.zoom.us/j/8646074012

15 червня 14:30 майстер-клас видатного режисера-кінодокументаліста, сценариста неігрового кіно, володаря численних кінопремій та нагород Валерія Вазгеновича Балаяна.

15 червня 16:00 майстер-клас режисера-постановника, сценариста, випускника майстерні Михайла Іллєнка КНУТКіТ ім. І.К.Карпенка-Карого Олега Аровича Мартиросяна.

17 червня 14:30 майстер-клас найвідомішого звукорежисера, звукооператора Одеської кіностудії, володаря премії «Ніка» Юхима Васильовича Турецького.
Вітаємо здобувачів факультету музичного мистецтва
Студентам контрактної форми навчання
День відкритих дверей факультету музичного мистецтваПодключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции: 926 3369 5931
Код доступа: FCCW40


День відкритих дверей кафедри майстерності актора

Посилання на відеоконференцію Google Meet.
Щодо проведення онлайн-опитування

Науковці Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» проводять дослідження щодо трансформації сучасних форм та методів навчання у вищій школі. На виконання поставлених завдань передбачено опитування науково-педагогічних і педагогічних працівників.

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» звернувся з проханням сприяти проведенню дослідження та розповсюдити анкету щодо стану професійної готовності науково-педагогічних працівників впроваджувати сучасні форми та методи навчання серед викладацького колективу та розмістити відповідне посилання на електронному ресурсі ЗВО.

Участь в опитуванні є добровільною та анонімною.

Анкету можна заповнити до 15.07.2021 р. за посиланням.

Детальніше »