НОВИНИ

ЛИПЕНЬ 2021

Реєстрація для участі у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо реєстрації для участі у спеціально організованій сесії
єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ)
абітурієнтів, які вступають до
Харківської державної академії культури
для здобуття освіти за ступенем магістра
на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня)

11 вересня 2021 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:
• зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти ЄВІ;
• не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

Цьогоріч вартість участі в тестуванні складає 540 грн, до початку реєстрації учасникам варто ознайомитися із нормативним документом, що регламентує особливості надання платної послуги із проведення спеціально організованої сесії ЄВІ.

Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів на рахунок Українського центру для оплати послуг із проведення Українським центром та його регіональними підрозділами вступних випробувань. Кошти зараховуються на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти упродовж трьох робочих днів.

Реєстрація вступників для складання ЄВІ триватиме з 27 липня до 5 серпня.

Реєстрація учасників ЄВІ для вступу до магістратури відбудеться за умови особистої присутності особи або дистанційно.

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗА УМОВИ ОСОБИСТОЇ ПРИСУТНОСТІ ОСОБИ

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:

- заява з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, заповнюється у приймальній комісії ХДАК;
- документ, що посвідчує особу;
- облікова картка платника податків;
- фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника*;
- документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), якщо вищу освіту отримали до 2021 року;
- довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
- медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ).

2. Надайте особисто до приймальної комісії ХДАК якісні копії реєстраційних документів у терміни, відведені для реєстрації (з 09:00 27 липня 2021 р. до 18:00 05 серпня 2021 р.).

Порядок роботи приймальної комісії
(каб. 35, другий поверх, Бурсацький узвіз, 4 (головний корпус))
30.06.2021 – 16.08.2021
понеділок – п’ятниця – 9:00-17:00
субота, неділя – 9:00-15:00

Проконсультуватися з питань правил прийому до ХДАК можна за телефоном: (057) 731-15-04.

ПРОЦЕДУРА ДИСТАНЦІЙНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЯ
щодо реєстрації для участі у спеціально організованій сесії
єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ)
абітурієнтів, які вступають до
Харківської державної академії культури
для здобуття освіти за ступенем магістра
на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня)

11 вересня 2021 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:
• зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти ЄВІ;
• не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

Цьогоріч вартість участі в тестуванні складає 540 грн, до початку реєстрації учасникам варто ознайомитися із нормативним документом, що регламентує особливості надання платної послуги із проведення спеціально організованої сесії ЄВІ.

Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів на рахунок Українського центру для оплати послуг із проведення Українським центром та його регіональними підрозділами вступних випробувань. Кошти зараховуються на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти упродовж трьох робочих днів.

Порядок роботи приймальної комісії
(каб. 35, другий поверх, Бурсацький узвіз, 4 (головний корпус))
30.06.2021 – 16.08.2021
понеділок – п’ятниця – 9:00-17:00
субота, неділя – 9:00-15:00

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:

- заява з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, заповнюється у приймальній комісії ХДАК;
- заповнена «Заява-анкета» з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (бланк «Заява-анкета» завантажити файл, роздрукувати, розбірливо заповнити; перелік спеціальностей для вступу до магістратури завантажити файл);
- документ, що посвідчує особу;
- облікова картка платника податків;
- документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);
- довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
- фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника*;
- медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ).

2. Надішліть на електронну адресу (xdak-evi@ukr.net) у терміни, відведені для реєстрації (з 09:00 27 липня 2021 р. до 18:00 05 серпня 2021 р.), якісні скановані копії або фотокопії реєстраційних документів (в форматі JPG або PNG) в одному листі.

УВАГА! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

3. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії.

Якщо ви вчасно не отримали екзаменаційний листок або в екзаменаційному листку виявили помилки, зверніться до приймальної комісії за телефоном (057) 731-15-04..

Оформлений екзаменаційний листок необхідно отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком (мається на увазі відправлення Новою поштою), якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

УВАГА! Пам’ятка обов’язкова для ознайомлення та скачування.

П А М’ Я Т К А для реєстрації вступника для складання ЄВІ для вступу до магістратури (спеціально організована сесія) завантажити файл.

Звертаємо увагу!

*Зображення на фотокартці повинно відповідати досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 - 7 розділу ПІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що освідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146134117):

ПРИКЛАДИ фотозображень можливо подивитися: «Додаток 2 до Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток …» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-19.

Проконсультуватися з питань правил прийому до ХДАК можна за телефоном: (057) 731-15-04.


Прослуховування у Харківській обласній філармонії

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Харківська державна академія культури оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:
- декана факультету хореографічного мистецтва: вимоги до кандидата: з числа науково-педагогічних працівників факультету, який має науковий ступінь відповідно до профілю факультету (1 ст. 1 особа)
кафедра народної хореографії
- професора: вимоги до кандидата: професор, почесне звання Народний артист України, для викладання хореографічних дисциплін (1 ст. 1 особа)
кафедра сучасної та бальної хореографії
- викладача: вимоги до кандидата: фахова вища освіта, стаж роботи за спеціальністю, для викладання хореографічних дисциплін (0,75 ст. 1 особа)
кафедра режисури
- доцента: вимоги до кандидата: кандидат мистецтвознавства, почесне звання відповідно до профілю кафедри, для викладання дисципліни «режисура та майстерність актора» (1 ст. 1 особа)
- доцента: вимоги до кандидата: кандидат мистецтвознавства, для викладання дисципліни «режисура естради та масових свят) (1 ст. 1 особа)
кафедра оркестрових інструментів
- доцента: вимоги до кандидата: доцент, почесне звання відповідно до профілю кафедри, для проведення занять з інструментування, читання партитур та ведення оркестрового класу (1 ст. 1 особа)
кафедра телебачення
- доцента: вимоги до кандидата : кандидат мистецтвознавства, досвід роботи за фахом, для викладання дисциплін «Історія кіно і телебачення», «Основи режисури аудіовізуальних творів» (1 ст. 1 особа)
- старшого викладача: вимоги до кандидата: кандидат технічних наук, досвід роботи за фахом, для викладання дисциплін « Оптика та знімальна техніка», «Основи відеомонтажу» (0,65 ст. 1 особа)
- викладача: вимоги до кандидата: фахова вища освіта (аудіовізуальне мистецтво і виробництво), міжнародна практика в галузі художньої фотографії та відеографії, для викладання дисциплін «Основи фото-, кіно композиції», «Практикум з художньої фотографії» (0,65 ст. 1 особа)
- викладача: вимоги до кандидата: фахова вища освіта (аудіовізуальне мистецтво і виробництво, оператор), досвід творчої роботи в галузі не менше 5 років, для викладання дисципліни «Основи майстерності оператора у аудіовізуальному мистецтві» (0,8 ст. 1 особа)
- викладача: вимоги до кандидата: фахова вища освіта (аудіовізуальне мистецтво і виробництво, режисура), досвід роботи за фахом для викладання дисциплін «Продюсування аудіовізуальних творів», «Зображення та звукове рішення аудіовізуального твору» (0,35 ст. 1 особа)
кафедра гуманітаристики та мистецтвознавства
- доцента: вимоги до кандидата: кандидат педагогічних наук, доцент, для викладання дисциплін « Українська мова», «Основи візуальної культури, «Історія образотворчого мистецтва» (1 ст. 1 особа)

Термін подання заяв на участь у конкурсі: по 16 серпня 2021 року.

Особи, які беруть участь у конкурсі, подають на ім’я ректора такі документи: заяву, написану власноручно, із відомостями, чинними на час подання заяви; особовий листок з обліку кадрів з фотографією, засвідчений за основним місцем роботи; автобіографію; копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь і атестат про присвоєння вченого звання, почесні звання; список наукових праць, засвідчений у встановленому порядку.

Документи надсилати на адресу: 61057, м. Харків–57, Бурсацький узвіз, 4, ХДАК, відділ кадрів.
Телефон для довідок: 731-11-76, 731-37-73.
Примітка: академія житлом не забезпечує.


"Стожари" здобули Гран-прі
на міжнародному фестивалі-конкурсі "Зірки виходять на сцену" (м.Скадовськ)

Ще тільки-но закінчився навчальний рік, а на факультеті музичного мистецтва вже нова перемога! Ансамбль народної музики «СТОЖАРИ» кафедри народних інструментів ХДАК (керівник - лауреат міжнародних конкурсів Олександра Савицька) став володарем Гран-прі міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Зірки виходять на сцену» у м. Скадовськ. Вітаємо творчий колектив з перемогою!

Проєкт «Джазова не школа» за підтримки Українського культурного фонду

Громадська організація «Інститут культурної політики» реалізує проєкт «Джазова не школа», що відбувається за підтримки Українського культурного фонду.

Стратегічною метою резиденції є створення умов для формування збалансованого джазового ринку України шляхом розвитку неформальної культурно - освітньої платформи інтерактивного характеру, де кожен учасник має можливість вільного творчого самовираження та самореалізації.

В рамках проєкту буде створено перший всеукраїнський молодіжний сесійний джазовий бенд, музичним керівником якого є ЄВГЕН ПОПЕЛЬ (Україна). Ментори: РЕЙ БРАУН - молодший (США) та РОБЕРТ АНЧИПОЛОВСЬКИЙ (Ізраїль).

До 25 липня 2021 рок відбувається прийом документів для участі в конкурсному відборі.

Для подачи документів необхідно заповнити анкету для участі в проєкті, яка розташована на сайті http://snidankv.iazz.vn.ua/.

Детальніше »

Розклад консультацій та фахових вступних випобувань
для вступників до ХДАК на здобуття вищої освіти за ступенем бакалавра (на 2 курс) та за ступенем магістра


Визнання кіношколи факультету аудіовізуального мистецтва ХДАК
на IX Трускавецькому міжнародному кінофестивалі «КОРОНА КАРПАТ»
(24-27 червня 2021 р.)

У Харківській державній академії культури за роки існування факультету аудіовізуального мистецтва (раніше факультету кіно-, телемистецтва), сформувалася своя кіношкола, яка є офіційно визнаною поважним журі IX Трускавецького міжнародного кінофестивалю «КОРОНА КАРПАТ» (м. Трускавець, 24-27 червня 2021 р.).

Трускавецький міжнародний кінофестиваль започаткований у 2009 році, це не лише творче змагання між кінотворами найкращих митців України. Він спрямований на підняття фахового рівня українського кінопроцесу, якісного виробництва кінопродукту талановитої молоді на основі духовно-патріотичних цінностей.

Цього року на фестивалі паралельно відбувалися три конкурсні програми: повний метр, короткий метр і конкурс кіношкіл. У складі журі міжнародного фестивалю були відомі актори, режисери, сценаристи, продюсери, мистецтвознавці, кінокритики, зокрема: Ірма Вітовська, Наталя Васько, Михайло Ткачук, Вілен Новак, Станіслав Чернілевський, Євгеній Женін, Дмитро Тубольцев, Анатолій Матешко, Наталія Чернишева, Костянтин Лінартович та інші.

У конкурсній програмі від факультету аудіовізуального мистецтва було представлено 15 різножанрових екранних робіт:
1. «Інші», замальовка, 2’33’’ (режисерка, операторка-постановниця – Діана Стриженкова);
2. «Sunrise», замальовка, 2’05’’ (оператор-постановник – Олександр Мишко);
3. «У порожній квартирі», екранізація, 2’03’’ (режисерка, операторка-постановниця – Тетяна Пересунько);
4. «Осінні маки», екранізація, 1’59’’ (режисерка – Поліна Біляєва, оператор – Рустам Мамедов);
5. «Прірва», музичний кліп, 3’34’’ (режисерка, операторка-постановниця – Тетяна Пересунько);
6. «Beyond the scope», відеоарт, 4’05’’ (режисерка – Дар’я Мосенцева, оператор – Дмитро Ульянов);
7. «Вартовий часу», документальний фільм 10’32’’ (режисерка – Софія Семенюк, оператор-постановник – Денис Морозов);
8. «Кокон», проблемний нарис, 7’00’’ (режисер – Олег Вербін, оператор-постановник Дмитро Довбенко);
9. «Офіцер Моріс Штехер», драма, трилер, 8’36’’ (режисерка – Тетяна Єфімова, оператор-постановник – Дмитро Карпов);
10. «Маршрут “Шахта”. Перший монтаж», документальний фільм, 18’10’’ (режисерка – Софія Возняк, оператор – Дмитро Коновалов);
11. «Геометрія», психологічна драма, 10’16’’ (режисерка – Василина-Владислава Гориславець, оператор – Євген Мамекін);
12. «… Це не моє життя», проблемний нарис, 8’42’’ (режисерка – Єфімова Тетяна);
13. «Не вдома», психологічна драма, 12’ 40’’ (режисер – Олександр Чернобай, оператор – Павло Семенов);
14. «Всевершитель», документальний фільм, 16’50’’ (режисер, оператор – Рабхі Мохшін);
15. «Темні вікна», трилер, 15’20’’ (режисер – Денис Старк, оператор – Максим Демиденко).

Документальний фільм «Маршрут “Шахта”. Перший монтаж» випускниці ОПП «Режисура телебачення» факультету аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії культури Софії Возняк отримав головну нагороду «КРАЩИЙ ФІЛЬМ» у третій конкурсній програмі «Кіношколи» (режисура: Софія Возняк, операторська робота: Дмитро Коновалов, керівники: Дмитро Коновалов, Наталія Черкасова).

Організатори та журі міжнародного фестивалю в цілому відзначили високу якість підготовки екранних робіт здобувачів факультету аудіовізуального мистецтва ХДАК, про що йдеться на офіційному сайті Трускавецької міської ради.

Отже, вітаємо кіношколу факультет аудіовізуального мистецтва ХДАК та її представника – Софію Возняк, авторку фільму-переможця зі значною міжнародною нагородою!
Дорожня карта вступника. Помилки при реєстрації електронних кабінетів та швидке виправлення

Шановні абітурієнти! Будь ласка ознайомтеся з основними помилками при реєстрації електронних кабінетів та їх швидким виправленням.

На ресурсі ОСВІТА.UA оприлюднено Дорожню карту вступника, яка містить статтю "Робота з е-кабінетом вступника: помилки при реєстрації". Ознайомитись можна за посиланням.


Звіт про проведення фестивалю аудіовізуального мистецтва Golden Frame 2021