НОВИНИ

ЖОВТЕНЬ 2020

Про продовження карантину з метою запобігання розповсюдженню захворювання
Конкурс до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освітиНаціональне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) з 15 жовтня 2020 р. відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад на заповнення вакантних посад:

02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
– 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 054 Соціологія
– 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

06 «Журналістика»
– 1 представник від роботодавців.

Детальніше »

Про заходи запобігання розповсюдження захворювання
Рекомендації Міністерства освіти і науки України

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Харківська державна академія культури оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:
кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
- доцент: кандидат наук з соціальних комунікацій (0,75 ст. 1 особа)
кафедра психології та педагогіки
- доцент: кандидат педагогічних наук, доцент (0,25 ст. 1 особа)
кафедра менеджменту культури та соціальних комунікацій
- старший викладач: кандидат філософських наук (0,25 ст. 1 особа)
кафедра фортепіано
- старший викладач: кандидат мистецтвознавства (дисципліна «Фортепіано») (1 ст. 1 особа)
- старший викладач: кандидат мистецтвознавства (дисципліна «Фортепіано») (1 ст. 1 особа)
- викладач: (дисципліна «Фортепіано») (1 ст. 1 особа)
кафедра оркестрових інструментів
- викладач: для викладання дисципліни «ударні інструменти» (1 ст. 1 особа)
- викладач: для викладання дисципліни «диригування» (1 ст. 1 особа)

Термін подання заяв на участь у конкурсі: по 23 жовтня 2020 року.

Особи, які беруть участь у конкурсі, подають на ім’я ректора такі документи: заяву, написану власноручно, із відомостями, чинними на час подання заяви; особовий листок з обліку кадрів з фотографією, засвідчений за основним місцем роботи; автобіографію; копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь і атестат про присвоєння вченого звання, почесні звання; список наукових праць, засвідчений у встановленому порядку.

Документи надсилати на адресу: 61057, м. Харків–57, Бурсацький узвіз, 4, ХДАК, відділ кадрів.
Телефон для довідок: 731-11-76, 731-37-73.
Примітка: академія житлом не забезпечує.


Модель змішаного навчання на факультеті
Конференція студентів ХДАК