СТАЖУВАННЯ В ХДАК


Порядок прийому на стажування
Підвищення кваліфікації
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ХДАК зі змінами та доповненнями

Порядок прийому на стажування

Зарахування на стажування до Харківської державної академії культури відбувається при поданні до Центру безперервної освіти та зв’язків з громадськістю таких документів:

- направлення із зазначенням терміну стажування та кафедри академії, де відбуватиметься стажування;
- індивідуальної програми стажування, затвердженої на кафедрі, де працює стажист, з візою відповідального за підвищення   
кваліфікації у ЗВО, де працює стажист;
- витягу з протоколу засідання кафедри (циклової комісії), де працює стажист, про направлення на стажування до ХДАК.

Документи на стажування приймаються не пізніше, ніж за 2 тижні до початку стажування.

Зарахування викладачів на стажування здійснюється наказом ректора Харківської державної академії культури.

Кафедра Харківської державної академії культури, за якою закріплений стажист, з числа провідних фахівців призначає йому керівника стажування, який здійснює контроль за проходженням стажування.

По закінченню стажування стажист повинен оформити звіт, який затверджується на засіданні кафедри, де відбувалося стажування. Керівник стажування робить відмітку з висновком в його звіті про хід та результати стажування та за потребою дає письмовий відгук про роботу стажиста. Звіт має бути оформлений у 3-х примірниках, які надаються:
- до Центру безперервної освіти та зв’язків з громадськістю;
- до кафедри академії, де відбувалося стажування;
- до кафедри за місцем основної роботи стажиста.

Кафедра академії, де відбулося стажування повинна надати до Центру безперервної освіти та зв’язків з громадськістю 2 витяги з протоколів засідання кафедри:
- про погодження індивідуальної програми стажування (на початку стажування);
- про затвердження звіту стажиста (після завершення стажування).


Документи, які необхідні для проходження стажування:
1) Для викладачів інших закладів, які проходять стажування у ХДАК:
- Направлення;
- Індивідуальна програма стажування;
- Звіт про виконання індивідуальної програми стажування.
2) Для викладачів ХДАК, які проходять стажування в інших закладах:
- Заява;
- Направлення;
- Індивідуальна програма стажування;
- Звіт про виконання індивідуальної програми стажування.

Після завершення стажування в разі своєчасного надання звіту встановленої форми стажист одержує посвідчення про проходження стажування встановленого зразка.

Порядок розрахунків та вартість послуг для осіб, які підвищують кваліфікацію здійснюється бухгалтерською службою ХДАК.
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації проводится на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».


Підвищення кваліфікації у ХДАК

Центр безперервної освіти  та зв’язків з громадськістю проводить стажування науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, педагогічних працівників закладів загальної середньої, позашкільної та фахової передвищої освіти на всіх кафедрах академії за спеціальностями: культурологія; інформаційна, бібліотечна та архівна справа; музеєзнавство, пам’яткознавство; менеджмент соціокультурної діяльності; сценічне мистецтво; хореографія; аудіовізуальне мистецтво та виробництво; музичне мистецтво; менеджмент; туризм; журналістика; психологія.

Стажування відбувається як на платній основі, так і на безкоштовній основі згідно з договорами про співпрацю в галузі підвищення кваліфікації.

Термін стажування до 6 місяців в залежності від потреб ЗВО, який направляє на стажування. Зразки документів можна отримати у Центрі безперервної освіти та зв’язків з громадськістю (каб. 35) у паперовому або в електронному виді.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації, 2019–2020 навч. рік
Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації, 2020-2021 навч.рік
Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації, 2021-2022 навч.рік
Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації, 2022-2023 навч.рік
Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації, 2023-2024 навч.рік

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації викладачів ХДАК, 2019–2020 навч. рік
Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації викладачів ХДАК, 2020–2021 навч. рік
Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації викладачів ХДАК, 2022–2023 навч. рік
Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації викладачів ХДАК, 2023–2024 навч. рік

План підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Харківської державної академії культури на 2023-2024 навчальний рік


Телефон для довідок: (057) 731-15-04
Адреса Академії: 61057, Бурсацький узвіз, 4
WEB-сайт: http://www.ic.ac.kharkov.ua/
E-mail: cbo_hdak@ukr.net