ЦЕНТР БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Порядок прийому на стажування
Підвищення кваліфікації

Порядок прийому на стажування до ХДАК

Зарахування на стажування до Харківської державної академії культури відбувається при поданні до Центру безперервної освіти документів:
- направлення із зазначенням терміну стажування та кафедри академії, де відбуватиметься стажування;
- індивідуального плану стажування, затвердженого на кафедрі, де працює стажист, з візою відповідального за підвищення кваліфікації у ВНЗ, де працює стажист;
- витягу з протоколу засідання кафедри (циклової комісії), де працює стажист, про направлення на стажування до ХДАК.

Документи на стажування приймаються не пізніше, ніж за 2 тижні до початку стажування.

Зарахування викладачів на стажування здійснюється наказом ректора Харківської державної академії культури.

Керівництво кафедри Харківської державної академії культури, яка прийняла стажиста, призначає йому керівника-консультанта з числа провідних фахівців, який здійснює контроль за проходженням стажування.

По закінченню стажування стажист повинен оформити звіт, який затверджується на засіданні кафедри, де відбувалося стажування. Керівник-консультант стажування робить відмітку з висновком в його звіті про хід та результати стажування та за потребою дає письмовий відгук про роботу стажиста. Звіт має бути оформлений у 3-х примірниках, які надаються:
- до Центру безперервної освіти академії;
- до кафедри академії, де відбувалося стажування;
- до кафедри по місцю основної роботи стажиста.

Кафедра академії, де відбулося стажування повинна надати до Центру безперервної освіти 2 витяги з протоколів засідання кафедри:
- про погодження індивідуального плану стажиста (на початку стажування);
- про затвердження звіту стажиста (по закінченні стажування).

По закінченні стажування в разі своєчасного надання звіту встановленої форми стажист одержує довідку про проходження стажування встановленого зразка.


Перелік документів щодо проходження стажування:
- Направлення;
- Індивідуальний план стажування;
- Звіт про стажування.


Підвищення кваліфікації у ХДАК

Центр безперервної освіти проводить стажування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, педагогічних працівників шкіл на всіх кафедрах академії за напрямками: соціальна педагогіка, культурологія, книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, музейна справа та охорона пам'яток історії та культури, документознавство та інформаційна діяльність, менеджмент соціокультурної діяльності, театральне мистецтво, хореографія, кіно-, телемистецтво, музичне мистецтво, менеджмент і адміністрування, медіа-комунікації, іноземні мови.

Стажування відбувається на безкоштовній основі згідно з договорами про співпрацю в галузі підвищення кваліфікації.

Термін стажування від 1 до 6 місяців в залежності від потреб направляючого ВНЗ. Зразки документів можна отримати у Центрі Безперервної Освіти (каб. 32) або в електронному вигляді.


ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
оголошує набір групи бібліотечних фахівців
по підвищенню кваліфікації

Курси розраховано на підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців, які мають вищу освіту. Навчальний план курсів підвищення кваліфікації передбачає ознайомлення працівників бібліотек різних типів і видів з інноваціями в теорії, організації, методиці та технологіях бібліотечно-інформаційної діяльності, оволодіння слухачами комплексом знань, умінь і навичок щодо впровадження нововведень в практику роботи бібліотечних установ.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі - представники Харківської бібліотечної школи, здобутки якої відомі далеко за межами України.

На реалізацію навчального плану відводиться 2 тижні (48 аудиторних годин та 42 години самостійної навчальної роботи).

Після успішного складання заліків та комплексного іспиту слухачі одержують свідоцтво про підвищення кваліфікації.


Телефон для довідок: (057) 731-15-04
Адреса Академії: 61057, Бурсацький узвіз, 4
WEB-сайт: http://www.ic.ac.kharkov.ua/
E-mail: cbo_hdak@ukr.net