ЦЕНТР БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Порядок прийому на стажування
Підвищення кваліфікації

Порядок прийому на стажування до ХДАК

Зарахування на стажування до Харківської державної академії культури відбувається при поданні до Центру безперервної освіти документів:
- направлення із зазначенням терміну стажування та кафедри академії, де відбуватиметься стажування;
- індивідуальної програми стажування, затвердженої на кафедрі, де працює стажист, з візою відповідального за підвищення кваліфікації у ЗВО, де працює стажист;
- витягу з протоколу засідання кафедри (циклової комісії), де працює стажист, про направлення на стажування до ХДАК.

Документи на стажування приймаються не пізніше, ніж за 2 тижні до початку стажування.

Зарахування викладачів на стажування здійснюється наказом ректора Харківської державної академії культури.

Керівництво кафедри Харківської державної академії культури, яка прийняла стажиста, призначає йому керівника стажування з числа провідних фахівців, який здійснює контроль за проходженням стажування.

По закінченню стажування стажист повинен оформити звіт, який затверджується на засіданні кафедри, де відбувалося стажування. Керівник стажування робить відмітку з висновком в його звіті про хід та результати стажування та за потребою дає письмовий відгук про роботу стажиста. Звіт має бути оформлений у 3-х примірниках, які надаються:
- до Центру безперервної освіти академії;
- до кафедри академії, де відбувалося стажування;
- до кафедри за місцем основної роботи стажиста.

Кафедра академії, де відбулося стажування повинна надати до Центру безперервної освіти 2 витяги з протоколів засідання кафедри:
- про погодження індивідуальної програми стажування (на початку стажування);
- про затвердження звіту стажиста (по закінченні стажування).


Документи, які необхідні для проходження стажування:
1) Бланки для викладачів інших закладів, які проходять стажування у ХДАК:
- Направлення;
- Індивідуальна програма стажування;
- Звіт про виконання індивідуальної програми стажування.
2) Бланки для викладачів ХДАК, які проходять стажування у інших закладах:
- Заява;
- Направлення;
- Індивідуальна програма стажування;
- Звіт про виконання індивідуальної програми стажування.

По закінченні стажування в разі своєчасного надання звіту встановленої форми стажист одержує довідку про проходження стажування встановленого зразка.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації, 2019–2020 навч. рік
Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації, 2020-2021 навч.рік

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації викладачів ХДАК, 2019–2020 навч. рік
Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації викладачів ХДАК, 2020–2021 навч. рік

План підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Харківської державної академії культури на 2020-2021 навчальний рік


Підвищення кваліфікації у ХДАК

Центр безперервної освіти проводить стажування науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, педагогічних працівників закладів загальної середньої, позашкільної та фахової передвищої освіти на всіх кафедрах академії за спеціальностями: культурологія; інформаційна, бібліотечна та архівна справа; музеєзнавство, пам’яткознавство; менеджмент соціокультурної діяльності; сценічне мистецтво; хореографія; аудіовізуальне мистецтво та виробництво; музичне мистецтво; менеджмент; туризм; журналістика; психологія.

Стажування відбувається як на платній основі, так і на безкоштовній основі згідно з договорами про співпрацю в галузі підвищення кваліфікації.

Термін стажування до 6 місяців в залежності від потреб направляючого ЗВО. Зразки документів можна отримати у Центрі безперервної освіти (каб. 32, 35) або в електронному вигляді.


Телефон для довідок: (057) 731-15-04
Адреса Академії: 61057, Бурсацький узвіз, 4
WEB-сайт: http://www.ic.ac.kharkov.ua/
E-mail: cbo_hdak@ukr.net