СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ


В межах євроінтеграційних процесів 20 грудня 2022 року Кабінетом Міністрів України схвалено Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року.

Стратегія визначає базові принципи, цільові групи, стратегічні цілі та завдання щодо реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти.

Реалізація цієї Стратегії спрямована насамперед на такі цільові групи:
• здобувачки і здобувачі освіти - вихованки/вихованці, учениці/учні, студентки/студенти, курсантки/курсанти, слухачки/слухачі, стажистки/стажисти, аспірантки/аспіранти (ад’юнктки/ад’юнкти), інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою її здобуття;
• управлінський, педагогічний та науково-педагогічний персонал у сфері освіти, який забезпечує ефективність та якість її функціонування, від чиїх уявлень, поглядів, ідеалів, оцінок та переконань значною мірою залежить світогляд майбутніх поколінь;
• батьки та законні представники здобувачок і здобувачів освіти, які здійснюють виховання дітей та молоді, формують їх уявлення про світ та є взірцем поведінки;
• персонал органів управління освітою, який приймає управлінські та кадрові рішення, визначає умови для роботи закладів освіти, зокрема реалізує державну політику щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти.
Світовим товариством проблема забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти розглядається у контексті прав людини. Міжнародні організації визнають вирішальне значення освіти для розвитку особистості, суспільства, держави.
В Україні реалізація державної політики та провадження просвітницької діяльності щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків здійснюються відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
В 2023 р. у Харківській державній академії культури була прийнята Концепція виховної роботи, яка врахувала положення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 р., а також норми Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Згідно Концепції виховної роботи Харківської державної академії культури гендерне виховання в Академії спрямоване на:
• утвердження гендерної рівності;
• недопущення дискримінації за ознакою статі;
• застосування позитивних дій;
• запобігання та протидію насильству за ознакою статі, у тому числі всім проявам насильства стосовно жінок;
• забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;
• забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов'язків;
• підтримку сім'ї, формування відповідального материнства і батьківства;
• виховання і пропаганду серед населення України культури ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері;
• захист студентства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі.

Академія забезпечує рівні права та можливості жінок і чоловіків у здобутті освіти, зокрема:
• рівні умови для жінок і чоловіків під час вступу до навчальних закладів, оцінки знань, надання грантів, позик студентам;
• підготовку та видання підручників, навчальних посібників, вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка та спрямованих на формування ненасильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, поваги до людської гідності та статевої недоторканості;
• виховання культури гендерної рівності, ненасильницької поведінки, взаємоповаги та рівного розподілу професійних і сімейних обов'язків між жінками та чоловіками.
До навчальних програм, курсів перепідготовки кадрів в Академії включаються дисципліни, які вивчають питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, та факультативне вивчення правових засад гендерної рівності на основі гармонізації національного і міжнародного законодавства.

Заходи із запобігання насильству за ознакою статі в Академії здійснюються за такими напрямами:
• вивчення ситуації та збір даних про факти насильства за ознакою статі;
• проведення інформаційних кампаній щодо проявів насильства за ознакою статі, його наслідків;
• проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
• організація і проведення спільних та спеціалізованих тренінгів і семінарів із фахівцями, які працюють у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, а також працівниками правоохоронних органів.

До навчальних програм, курсів перепідготовки кадрів в Академії включаються дисципліни, які вивчають питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, та факультативне вивчення правових засад гендерної рівності на основі гармонізації національного і міжнародного законодавства.
Дотримується гендерна рівність і в галузі виховання фізичної культури в Академії. Зокрема, здобувачі вищої освіти ХДАК під керівництвом кафедри фізичної культури і здоров'я, щорічно беруть участь у міжвузівських змаганнях з шахів та шашок, в яких багато разів ставали переможцями та призерами. За Положенням змагань до складу збірної команди входять дівчата та юнаки в рівній мірі.
Традиційна Спартакіада ХДАК також включає два види змагань з дотриманням гендерної рівності. Це змагання з дартсу та настільного тенісу. Раніше (до карантину) проходили змагання з перетягування канату.
Обговорюються проблеми гендерної рівності і в межах науково-студентських гуртків. Зокрема, на кафедрі психології, педагогіки та філології відбуваються засідання Студентського гуртка, присвячені проблемам такого суспільного явища, як фемінізм в Україні та світі, а також проблемам гендерно зумовленого насильства. На базі кафедри фізичної культури і здоров'я діє Студентський гурток з «Проблем і перспектив фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації», на якому також піднімаються питання дотримання гендерної рівності в галузі фізичної культури.