ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра музейно-туристичної діяльності

Щербань Анатолій Леонідович

завідувач кафедри,
доктор культурології

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-13-88
Адреса: вул. Бурсацький узвіз, 4, корпус № 2, кімната 55
Е-mail: kozaks_1978@ukr.net, kafistxdak@ukr.netСпеціальність 027 "Музеєзнавство, пам'яткознавство":
Спеціалізація "Цифрові музейні індустрії" (буклет)
Спеціалізація "Цифрові музейні індустрії" (листівка)Кафедра історії, музеєзнавства і пам’яткознавства факультету соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності ХДАК - випускова кафедра, яка здійснює підготовку фахівців з напряму «Музеєзнавство, пам’яткознавство» за такими освітніми ступенями: бакалавр, магістр.

Бакалавр (галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»), кваліфікація – бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства. Освітній рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень.
Термін навчання: 4 роки – (денна форма навчання).

Основні напрями професійної діяльності бакалавра з музеєзнавства, пам’яткознавства: прикладна, інформаційна, експертно-консультаційна, популяризаторська.

Спеціалізації на ОКР «Бакалавр»:
- «Цифрові музейні індустрії»

Магістр (галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»), кваліфікація - магістр з музеєзнавства, пам’яткознавства. Освітній рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень.
Термін навчання - 1,5 роки (денна та заочна форми навчання).

Основні напрями професійної діяльності магістра з музеєзнавства, пам’яткознавства: організаційно-управлінська, освітня, науково-дослідницька, інноваційна.

Спеціалізації на ОКР «Магістр»:
-«Музеєфікація історико-культурної спадщини»

Історичні дисципліни викладалися в Харківській державній академії культури від часу створення цього вищого навчального закладу. У 1989 р. було виділено кафедру музеєзнавства та пам’яткознавства. Пройшовши кілька трансформацій, у 2018 р. кафедра отримала назву «історії, музеєзнавства та пам’яткознавства.

За більш ніж чверть століття існування музейного відділення було сформовано систему навчальних курсів та виробничих практик, курсових, бакалаврських та магістерських робіт, вимоги до абітурієнтів та студентів на високому рівні.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:
- сучасні досягнення в галузі музеології та пам’яткоохоронної сфери;
- розвиток музейно-заповідної мережі;
- актуальні питання музейної педагогіки;
- розвиток культурного туризму та організація екскурсійної діяльності;
- інтеграція об’єктів нерухомої спадщини до сучасного життя як механізм розвитку місцевих громад за рахунок використання власного культурного надбання.

Кафедра реалізує:
- розробку та проведення тематичних та спеціалізованих екскурсій по Харкову, Харківській області, видатним пам’яткам суміжних областей;
- проведення лекцій з застосуванням об’єктів культурної та природної спадщини України (в рамках шкільних програм з історії України, літератури, краєзнавства, географії);
- розробку та проведення інтерактивних програм, on-line-екскурсій з метою популяризації історико-культурного надбання України;
- проведення навчальних семінарів, тренінгів, надання індивідуальних та групових консультацій.

На кафедрі працюють педагоги з високим рівнем професійної майстерності, які приймають участь у фахових наукових конференціях, мають наукові публікації та навчально-методичні видання. Викладачі проводять публічні та міжвузівські семінари, круглі столи, майстер-класи.

Блоки дисциплін, що викладаються на кафедрі:
В галузі музеєзнавства

 • Наукове комплектування, облік та зберігання музейних фондів
 • Експозиційна діяльність музеїв
 • Історія костюму, предметів побуту та зброї
 • Система музейних комунікацій
 • Науково-дослідна робота музеїв
 • Художнє експонування у світовій музейній практиці
 • Етнографічне музейництво й туризм
 • Експертиза та оцінка творів образотворчого мистецтва
 • Наукова атрибуція та експертиза пам’яток музейного фонду України
 • Реставрація та консервація музейних пам’яток
 • Наукові основи проектування музейної експозиції
 • Експертиза цінності документних пам’яток
 • Економіка та організація діяльності музеїв
 • Інформаційні технології в музейно-пам’яткоохоронній справі
 • Музейна педагогіка

В галузі пам’яткознавства

 • Екскурсознавство
 • Основи пам’яткознавства
 • Туристичне краєзнавство
 • Економіка туристичної сфери
 • Історико-культурні ресурси України
 • Охорона та використання нерухомих пам’яток
 • Міста-музеї
 • Пам’яткоохоронні технології
 • Організація музейно-заповідної мережі
 • Теорія та практика музеєфікації
 • Управління музейними проектами
 • Організація екскурсійно-туристичної діяльності

Історичні дисципліни

 • Історія України
 • Історія України: цивілізаційний дискурс
 • Історія України: історіографічний дискурс
 • Україна в Європі та світі
 • Джерелознавство історії України
 • Етнографія України
 • Історіографія історії України
 • Історіософія
 • Історія костюму, предметів побуту та зброї
 • Сучасна історія

Кафедра історії, музеєзнавства і пам’яткознавства впроваджує сучасні освітні технології, спрямовані на підготовку спеціалістів, які володіють високою професійною кваліфікацією.

Протягом навчання студенти беруть участь в:
- археологічних розкопках,
- освітніх проектах,
- архівній роботі,
- екскурсійних поїздках,
- організації та проведенні конкурсів, - телевізійних передачах на міському телебаченні,
- науково-практичних конференціях і семінарах,
- програмах з популяризації об’єктів спадщини,
- волонтерських проектах,
- проведенні екскурсій,
- створенні та обслуговуванні виставкових проектів,
- розробці та впровадженні нових туристичних маршрутів,
- в організації та проведенні міжнародних та національних фестивалів,
- інформаційній підтримці соціокультурних проектів.

По закінченню навчання студенти мають власні порт-фоліо, реалізовані проекти, портфелі екскурсоводів, перший професійний досвід роботи.

Спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство» – це широкий набір знань, навичок, вмінь і компететностей, які дають випускникам можливість працювати в різних сферах діяльності:

Фахівці в музейній сфері
- Експодизайнер
- Музейний педагог
- Історик-музеєзнавець
- Музейний екскурсовод
- Музейний науковий співробітник
- Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду
- Зберігач експонатів
- Зберігач фондів

Фахівці в сфері організації антикварної та колекційної діяльності
- Експерт-оцінювач музейних цінностей
- Експерт-консультант з культурно-історичних цінностей

Фахівці в сфері управління
- Музейний менеджер (управитель музейною діяльністю)
- Менеджер (управитель) музейних проектів
- Куратор культурно-виставкової діяльності
- Спеціаліст з економічної ефективності діяльності музейних закладів
- Завідувач музею
- Зав. філіалу музею
- Зав. науково-дослідної лабораторії
- Завідувач науково-дослідного відділу (сектора) музею
- Завідувач відділу (сектора) науково-освітньої роботи
- Зав. відділу (сектора) обліку музейних фондів

Фахівці в медіа-інформаційному просторі
- Куратор культурних медіа проектів
- Менеджер інформаційних мереж з історико-культурного контенту

Фахівці в сфері пам’яткоохоронної діяльності
- Науковий співробітник пам’яткоохоронних структур
- Пам’яткознавець
- Менеджер з культурної спадщини і туризму
- Куратор музеєфікаційних проектів

Фахівці в сфері туристичної діяльності
- Організатор подорожей (екскурсій)
- Екскурсознавець
- Гід
- Екскурсовод

Фахівці в сфері освіти
- Організатор шкільної музейної, краєзнавчої, пам’яткознавчої діяльності
- Викладач дисциплін музеєзнавчого, пам’яткознавчого, краєзнавчого та культурологічного циклів
- Куратор культурно-освітніх програм
- Педагог-організатор
- Лектор

На напрям підготовки «Музеєзнавство, пам’яткознавство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти прийом здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

Абітурієнти, які обрали спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство», мають подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з предметів:
1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. За вибором абітурієнта: Іноземна мова або Математика

З 2014 р. пропонується відкритий набір (у тому числі й випускників інших навчальних закладів та з дипломами бакалавра за іншими спеціальностями) на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр».