ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра музейно-туристичної діяльності

Щербань Анатолій Леонідович

завідувач кафедри,
доктор культурології

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»
242 «Туризм і рекреація»

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-13-88
Адреса: вул. Бурсацький узвіз, 4, корпус № 2, кімната 55
Е-mail: kozaks_1978@ukr.net, lab_ktb@xdak.ukr.education
Соціальні мережі:
Кафедра музейно-туристичної діяльності – випускова кафедра, на базі якої відбувається підготовка фахівців за спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» та 242 «Туризм і рекреація» за шістьма освітньо-професійними програмами на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр» та «магістр».

Мови викладання: українська.

Кафедру очолює доктор культурології, кандидат історичних наук, доцент Щербань Анатолій Леонідович. Відомий археолог, музеєзнавець, практик – фахівець із впровадження цифрових технологій у туристичну та музейну діяльність (учасник проєктів з розробки віртуального музею Барської кераміки й аудіогіда околицями с. Опішня Полтавської області). Сфера його наукових інтересів – моніторинг стану та популяризація пам'яток матеріальної й нематеріальної культурно-історичної спадщини України, вивчення глиняних виробів, зокрема їх декору від доби неоліту до початку ХХ століття, краєзнавчі та пам'яткознавчі дослідження. Дипломант номінації «Кращий завідувач кафедри» обласного конкурсу «Вища щкола Харківщини – кращі імена» (2021). Автор понад 100 наукових публікацій, у т.ч. 6 монографій.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює наукові дослідження та практичні заходи в галузях історії, музеєзнавства, охорони культурної спадщини, економіки, туризму, рекреації, управління персоналом, інклюзії в туризмі, розвитку культурного та екзистенційного туризму та ін.

Викладачі регулярно вдосконалюють навчально-методичну базу, зосереджуючи увагу на застосуванні інноваційних методів викладання. Також до навчального процесу залучаються викладачі, які мають багатий досвід практичної роботи у туристичній сфері (директорка ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму» – Холодок В. Д. та директорка комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради – Редіна В. А.).

Кафедра активно співпрацює з музеями, туристичними організаціями й органами місцевого самоврядування, представники яких запрошуються до участі у конференціях, круглих столах, лекційних та практичних заняттях. Кафедра започаткувала цикл Міжвузівських студентських наукових семінарів та майстер-класів з практиками туризму та музейної діяльності. Організовуються бінарні та гостьові лекції спільно з Уманським національним університетом садівництва, Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка, Ужгородським національним університетом, Національним лісотехнічним університетом України.

Студенти залучаються до практичних проектів – диджиталізації культурної спадщини, розробки аудіогідів, створення віртуальних екскурсій, волонтерської діяльності під час проведення туристичних заходів та ін. Серед останніх – участь у міжнародному польсько-українському проєкті «Квести – відкриваємо скарби України», міжнародному проєкті «Меmory Savers» (оцифровування музейних колекцій), створення циклу онлайн-екскурсій «Наші міста між пам’яттю та майбутнім» (квітень-травень 2022 р.), «Нобелівські лауреати Харкова» та «Поляки, які запам’ятались Харкову» (створено у співпраці з Музеєм видатних харків’ян) та ін. Записи можна перглянути на Youtube-каналі кафедри

Таким чином, випускники кафедри здобувають високий рівень професійної підготовки, удосконалюють навички володіння іноземними мовами і загалом відзначаються широкими знаннями у різних напрямках, що дозволяє їм користуватися конкурентною перевагою на ринку праці як України, так і за кордоном.

Приєднуйтеся до нашої родини!