ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій

Афенченко Геннадій Владленович

в.о. завідувача кафедри,
кандидат соціологічних наук, доцент

Нагороди
Медіаматеріали
Роботи студентів
Презентації
Наукова діяльність студентів

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-35-19
Адреса: Бурсацький узвіз, 3, 5-й корпус, кімната 14
Соціальні мережі:Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій створена у 2017 р. внаслідок реорганізації кафедри менеджменту соціально-культурної діяльності, яка почала свою діяльність у 2004 р. як одна з випускових кафедр факультету культурології.

Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій є одним з перших в Україні спеціалізованих освітніх та науково-практичних осередків підготовки фахівців за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», яка започаткована у ХДАК у 2004 році. Цей проєкт спирається на традиції підготовки організаторів культурно-просвітницької роботи у ХДАК з середини ХХ ст. Менеджмент культури (менеджмент соціокультурної діяльності) є інноваційним освітнім проєктом, що передбачає акумулювання вітчизняного та зарубіжного досвіду в розробці соціальних та гуманітарних технологій, спрямованих на підтримку та розвиток сучасних культурних індустрій.

Упродовж наступних років у межах цієї спеціальності кафедрою розроблено та реалізовано спеціалізовані освітні проєкти з менеджменту реклами, менеджменту зв’язків із громадськістю, менеджменту міжнародного культурного туризму. З 2012 р. ці напрями вже як окремі спеціальності реалізувалися іншими кафедрами академії.

Концепція діяльності кафедри будується на уявленнях про менеджмент соціокультурної діяльності як про варіант прикладної культурології. У контексті професійної компетенції менеджера соціокультурної діяльності культура інтерпретується як сфера комунікацій, реалізація яких забезпечує творення культурного середовища. Тому менеджмент соціокультурної діяльності передбачає не лише опанування сукупності соціальних технологій, а й урахування ціннісних настанов, особливостей ментальності та культурно-психологічної зумовленості дій учасників культурних процесів. Отже, менеджмент культури розглядається як гуманітарна технологія, яка забезпечує потреби креативної економіки, побудованої на використанні потенціалу окремої людини.

Наукові інтереси викладачів кафедри відповідають профілю освітніх програм і стосуються широкого спектру практичних та теоретичних проблем маркетингу та менеджмент культури, професійних комунікацій, соціології та психології соціокультурної діяльності, професійної етики, динаміки особистісної та соціальної свідомості, культурно-інформаційних технологій, теорії та практика розв’язання конфліктів, міжкультурних комунікацій та крос-культурних процесів, критичного аналізу текстів культури, сучасної методології та технології дослідження візуальної та медіа-культури.

З метою конкретизації професійного профілю підготовки менеджера у галузі культури і мистецтва та у відповідності до актуальних потреб національного ринку праці на кафедрі впроваджені освітні програми
- бакалаврату - «Менеджмент культури»; «Менеджмент і бізнес-адміністрування»;
- магістратури – «Менеджмент соціокультурних проєктів та програм»; «Менеджмент та адміністрування».

Вступ на навчання за освітній рівень «Магістр» передбачає можливість вступу випускників й інших навчальних закладів з дипломами бакалавра за іншими спеціальностями.

Професійний склад кафедри дозволяє модернізувати зміст та форми начального процесу у відповідності до змін на ринку праці та кваліфікаційних вимог щодо фахівця у таких сферах професійної спеціалізації:
- Івент менеджмент. (Ivent management) - Менеджмент соціокультурного сервісу та культурних заходів);
- Менеджмент дозвіллєвої та рекреаційної діяльності;
- Арт-менеджмент та продюсування;
- Менеджмент культурних індустрій;
- Медіа-менеджмент та масові комунікації.

Кафедра забезпечує можливість проходження практики у провідних установах та підприємствах за обраним напрямком. Зокрема: в системі закладів та установ соціокультурної сфери державної та комунальної форми власності, офісі Управління культури та туризму Харківської області, національних, регіональних, міських телерадіокомпаніях (ICTV, ОТБ та ін.), рекламних та PR-агенціях.

Студенти мають можливість сформувати власне портфоліо та взяти участь в міжнародних та національних фестивалях та конкурсах, науково-практичних конференціях за професійним спрямуванням.

Працевлаштування випускників: рекламні, маркетингові та pr-агенції, it-центри, органи державного управління та самоврядування, освітні, наукові та дослідницькі заклади, консалтингові агенції, засоби масової інформації, продюсерські центри та студії, інформаційні агенції та засоби масової інформації, музеї, галереї та арт-центри, театри, музичні заклади, івент-агенції, культурно-просвітницькі та торгово-розважальні комплекси.

Профільні курси, що читають викладачі кафедри:
Бакалаврат

 • Менеджмент соціокультурної діяльності
 • Основи маркетингу та маркетингові комунікації у соціокультурній сфері
 • Культурні індустрії
 • Економіка культури
 • Соціокультурне проєктування
 • Конфліктологія та управління конфліктами
 • Організаційна культура та комунікації
 • Управління маркетинговими комунікаціями
 • Соціологія культури
 • Психологія
 • Логіка та теорія аргументації
 • Бізнес-планування у соціокультурній сфері
 • Тренінг комунікативних навичок
 • Теорія і технології соціально-культурної анімації
 • Івент-технології та менеджмент в соціокультурній сфері
 • Соціокультурні технології у дозвіллєвій діяльності

Магістратура
 • Критичне мислення
 • Методи соціальних досліджень
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Управлінський консалтинг
 • Управління соціокультурними проєктами
 • Кроскультурний менеджмент та управління бізнес-комунікаціями
 • Корпоративна культура та етика професійної діяльності
 • Прогнозування та стратегічне планування діяльності установ соціокультурної сфери
 • Інноваційні стратегії у сучасному соціокультурному менеджменті
 • Сучасні комунікативні моделі у соціокультурній діяльності
 • Конкурентний маркетинг в соціокультурні діяльності
 • Технології презентації
 • Спонсорінг та фандрайзинг
 • Тренінг професійного розвитку
 • Теорія та практика сучасних соціокультурних досліджень
 • Культурна політика: теорія та практика
 • Пропаганда та контрпропаганда
 • Педагогічна (асистентська) практика
 • Науково-дослідна практика