ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра гуманітаристики та мистецтвознавства

Дяченко Микола Васильович
професор, доктор філософських наук, професор

Дяченко Микола Васильович, доктор філософських наук, професор кафедри гуманітаристики та мистецтвознавства, заслужений працівник культури України, стаж науково-педагогічної роботи 49 років.

Викладає наступні дисципліни: історія філософії, філософія, спецкурс для аспірантів «Філософія та теорія пізнання і методологія науки». Здійснює наукове керівництво аспірантами, наукове консультування докторантів.

У доробку професора М. В. Дяченка понад 170 наукових та методичних праць, серед яких 5 наукових монографій. Він також є автором низки літературно-художніх творів.

Зокрема, за останні п’ять років опубліковано:
1. Дяченко М.В. Гімн вічності: філософська поетика Ронсара / М.В.Дяченко // Культура України: зб. наук. пр. – Харків, ХДАК, 2013. – Вип. 40. – С.67 – 75.
2. Дяченко М.В. Філософсько-поетична картина світу Омара Хайяма / М.В.Дяченко // Культура України: зб. наук. пр. – Харків, ХДАК, 2013. – Вип. 41. – С.56 – 70.
3. Дяченко М.В. Гафур Гулям про філософсько-поетичні виміри часу / М.В.Дяченко // Культура України: зб. наук. пр. – Харків, ХДАК, 2014. – Вип. 45. – С.54 – 61.
4. Дяченко Н.В. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Опыт прочтения : монография / Николай Дяченко. – Харьков: Издатель О.О.Савчук, 2014. – 156 с.
5. Дяченко М.В. Сенека про роль філософії в самовихованні особистості / М.В.Дяченко // Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. – Харків, ХДАК, 2017. Вип. 50. – С. 67 – 68.

Під керівництвом М. В.Дяченка захищено дисертації 6 докторів та 6 кандидатів наук (докторів філософії).

М.В. Дяченко — заступник відповідального редактора наукового фахового видання «Культура України».

З 2007 року М. В.Дяченко – голова спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 Харківської державної академії культури із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями «Теорія та історія культури», «Українська культура».