ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра гуманітаристики та мистецтвознавства

Сімейкіна Наталія Миколаївна
доцент, кандидат філологічних наук, доцент

Сімейкіна Наталя Миколаївна — кандидат філологічних наук, доцент. Стаж науково-педагогічної роботи — 46 років.

Викладає наступні дисципліни: Історії світової літератури, Сучасний літературний процес, Історія античної літератури, Історії зарубіжної літератури середніх століть, доби Відродження, ХVII-ХVIII ст., Історії світової літератури Х1Х ст., Історія світової літератури межі Х1Х – ХХ та ХХ ст., Теорія драматургії.

Н.М.Сімейкіна — автор понад 130 публікацій, з них:
1. Семейкина Н. Н. Зарубежная литература второй половины ХХ века : курс лекций / Н. Н. Семейкина. – Харьков, ХГАК. – 2006. – 94 с.
2. Семейкина Н. Н. Две певицы – две судьбы: С. Ф. Селюк-Рознатовская и Г. С. Селюк-Лапина : моногр. / Н. Н. Семейкина. – Харьков : Новое слово, 2011. – 168с.
3. Семейкина Н. Н. О преподавании «Истории мировой литературы» в вузах культуры / Н. Н. Семейкина // Культура України : зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 2013. – Вип. 22. – С. 148-156.
4. Семейкина Н. Н. Любовь и предательство в пьесе Дэвида Хэйра «Поцелуй Иуды» / Н. Н. Семейкина // Свiтова лiтература на перехрестi культур i цивiлiзацiй : зб. наук. пр. – Сімферополь : «Бізнес-Информ», 2013. – Вип. 7. Ч. 11. – С. 282-290.
5. Сімейкіна Н. М. Шекспір у сучасному інформаційному просторі / Н. М. Сімейкіна // Культура України : зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 2014. – С. 111-119.
6. Семейкина Н. Н. «Хоровод» А. Шницлера и «Голубая комната» Д. Хэйра: ремейк или интертекстуальность / Н. Н. Семейкина // Свiтова лiтература на перехрестi культур i цивiлiзацiй : зб. наук. пр. – Сімферополь: Бизнес-Информ, 2014. – Вип. 8. – С. 158-166.
7. Семейкина Н. Н. Книга как «взрывное устройство» в повести Алана Беннетта «Непростой читатель» / Н. Н. Семейкина // Мова и культура : наук. журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т. I (176). – С. 601-608.
8. Семейкина Н. Н. Проблема выбора в пьесе Дэвида Хэйра «Точка зрения Эми» / Н. Н. Семейкина // Мова и культура : наук. журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19 – С. 601-608.
9. Семейкина Н. Н. Театрализация прозы Алана Беннетта / Н. Н. Семейкина // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Філологія. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – Вип. 76. – с.148-152.

Н. М. Сімейкіна — член Української та Російської спільноти англістів, Член ISS (Міжнародна спілка Бернарда Шоу) в США. Брала участь в ESSE (Європейської спільноті з вивчення англійської мови, літератури, культури) як доповідач на міжнародних конференціях ESSE в Дебрецені (Угорщина), Хельсінки (Фінляндія).

Член науково-методичної ради факультету кіно-, телемистецтва ХДАК.

Неодноразово виступала у якості опонента з присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 : Лясковець Т. Б. (2003), Жаданов Ю. А. (2003), Антонова В. Ф. (2011), Проценко Ю. В. (2011), Доминенко Н. В. (2013).

Публікації: Список публікацій.