ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра цифрових комунікацій та інформаційних технологій

 

ОПП Магістр - "Інформаційно-документна та бібліотечна діяльність"

Гарант ОПП. Філіпова Людмила Яківна, професор, доктор педагогічних наук, професор.

Мета. Формування та розвиток загальних і професійних компетенцій в сфері інформаційно-документаційної та бібліотечної діяльності, що спрямована на здобуття знань в області інформаційного забезпечення управління та культури; розробки та впровадження технологічних процесів документування; організації та управління інформаційною, документаційною та бібліотечною діяльністю, використовуючи сучасні засоби комп’ютерних технологій та систем електронного документообігу.

Придатність випускників до працевлаштування. Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, спеціалізації «Інформаційно-документна та бібліотечна діяльність» підготовлений до виконання відповідних професійних робіт у галузях економіки відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 та Класифікатора професій ДК 003:2010:
1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури
1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин
1236 Керівники підрозділів комп'ютерних послуг
1319 Керівники малих підприємств без апарату управління
1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації
1474 Менеджери (управителі) із комунікаційних технологій
1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу
1495 Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки
2320 Викладачі професійних навчально-виховних закладів
2432.1 Наукові співробітники (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)
2432.1 Наукові співробітники-консультанти (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)
2433.1 Наукові співробітники (інформаційна аналітика)
2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики
Зміст і структура програми дає змогу отримати знання та навички для працевлаштування в державному та приватному секторах інформаційної галузі, зокрема це: практична та дослідницька діяльність в науково-інформаційній, інформаційно-аналітичній, адміністративно-кадровій, бібліотечній сфері, викладання документознавчих та інформаційно-комп’ютерних дисциплін. Випускники підготовлені до роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів.