ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра цифрових комунікацій та інформаційних технологій

 

ОПП Бакалавр - "Інформаційна та документаційна діяльність"

Гарант ОПП. Брусенцев Віталій Олександрович, доцент, кандидат технічних наук, доцент.

Мета. Підготувати фахівців з інформаційної та документаційної діяльності з необхідною для виконання професійної діяльності системою загальних та спеціальних компетенцій, особливим інтересом до науки і практичної діяльності в інформаційній галузі для подальшого навчання за наступними рівнями вищої освіти.

Придатність випускників до працевлаштування. Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи за освітньою програмою «Інформаційна та документаційна діяльність» підготовлений до виконання відповідних професій за Національним класифікатором «Державний класифікатор професій ДКП 003:2010» та виконання відповідних професійних робіт у галузях економіки відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010:
2131.2 Адміністратор бази даних
2131.2 Адміністратор системи
2131.2 Аналітик з комп’ютерних комунікацій
2131.2 Архівіст
2432.1 Документознавець
4144 Діловод
1229.3 Керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст
1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин
1236 Керівники підрозділів комп’ютерних послуг
1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу
1495 Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки
2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу
2433.1 Наукові співробітники (інформаційна аналітика)
2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики
3431 Секретарі адміністративних органів
3435 Організатори діловодства (державні установи, види економічної діяльності)
3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації)
3439 Інші технічні фахівці в галузі управління (Фахівець з інформаційного забезпечення)
4131 Офісний службовець (реєстрація та облік)
4141 Офісний службовець (систематизація документів)
4144 Офісний службовець (документознавство)
3114 Фахівець інфокомунікацій
3121 Фахівець з інформаційних технологій
Зміст і структура програми дає змогу отримати знання та навички для працевлаштування в державному та приватному секторах інформаційної галузі, зокрема: у інформаційних центрах, адміністративно-кадрових та діловодних підрозділах, архівах, службах документаційного забезпечення управління органів 7 державної влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ усіх галузей.