ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра цифрових комунікацій та інформаційних технологій

 

ОНП - "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

Гарант ОПП. Давидова Ірина Олександрівна, професор, доктор наук із соціальних комунікацій, професор.

Мета. Підготувати докторів філософії з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, переосмислювати наявні та створювати нові цілісні знання та/або інноваційні професійні практики щодо вдосконалення інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Придатність випускників до працевлаштування. Зміст і структура програми дає змогу отримати висококваліфіковані знання та навички для працевлаштування на посадах наукових і науково-педагогічних працівників у наукових установах, профільних закладах вищої освіти, на управлінських посадах в органах влади та управління галузі культури, в державному та приватному секторах інформаційної галузі, зокрема: в бібліотеках, архівах, інформаційних центрах, службах документаційного забезпечення управління органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ усіх галузей народного господарства.