ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра цифрових комунікацій та інформаційних технологій

 

ОПП Бакалавр - "Управління цифровою інформацією"

Гарант ОПП. Мар’їна Олена Юріївна, доцент, доктор наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри.

Мета. Підготувати фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи з необхідною для виконання професійної діяльності системою загальних і спеціальних компетентностей, особливим інтересом до науки та практичної діяльності в інформаційній галузі для подальшого навчання за наступними рівнями вищої освіти.

Придатність випускників до працевлаштування.
1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації
20269 Бібліограф
20272 Бібліотекар
2131.2 Адміністратор бази даних
243 Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кіно програм
2431 Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів
2431.2 Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках
2432 Професіонали у сфері бібліотечної справи та кіно програм
2432.2 Бібліотекарі, професіонали в сфері кіно програм
2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу
2433.2 Аналітик консолідованої інформації
2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики
2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами
3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом
3498 Фахівець з бібліотечної справи
4113 Оператори із збору даних
412 Службовці, зайняті з цифровими даними
412 Службовці, зайняті з цифровими даними
4190 Інші службовці, пов’язані з інформацією