ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій

Наукова діяльність студентів

Положення про науковий гурток кафедри менеджменту культури та соціальних технологій "Креатив"

Публікації здобувачів кафедри менеджменту культури та соціальних технологій:
1. Шипова С. П., Волобуєв І. В. Анализ рынка фриланс-услуг и его польза для бизнеса / С. П. Шипова, І. В. Волобуєв // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : Матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 23–24 квітня 2020 р. / Харків. держ. акад. культури ; відп. за вип. Н.В. Кушнаренко. — Харків : ХДАК, 2020. — С. 232-233.
2. Бєлякова О. С. Причини демотивованості персоналу та шляхи їх усунення / О. С. Бєлякова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : Матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 23–24 квітня 2020 р. / Харків. держ. акад. культури ; відп. за вип. Н.В. Кушнаренко. — Харків : ХДАК, 2020. — С. 233-234.
3. Долженкова В. В., Шевердина М. А. Вся жизнь – проект, а ты в ней менеджер / В. В. Долженкова, М. А. Шевердина // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : Матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 23–24 квітня 2020 р. / Харків. держ. акад. культури ; відп. за вип. Н.В. Кушнаренко. — Харків : ХДАК, 2020. — С. 234-235.
4. Крайнюкова О. М. The comparison of mcdonald’s in america and ukraine / О. М. Крайнюкова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : Матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 23–24 квітня 2020 р. / Харків. держ. акад. культури ; відп. за вип. Н.В. Кушнаренко. — Харків : ХДАК, 2020. — С. 237.
5. Бєлякова О. С. The single biggest reason why startups succeed / О. С. Бєлякова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : Матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 23–24 квітня 2020 р. / Харків. держ. акад. культури ; відп. за вип. . Н.В. Кушнаренко — Харків : ХДАК, 2020. — С. 237-238.
6. Максимовська Н. О. Менеджмент темного туризму як чинник культуротворчого процесу в повоєнний період / Н. О. Максимовська // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : Матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 19–20 травня 2022 р. / Харків. держ. акад. культури ; відп. за вип. О. О. Косачова. — Харків : ХДАК, 2022. — С. 25-26.
7. Максимовська Н. Специфіка менеджменту анімаційної діяльності в соціокультурній сфері / Н. Максимовська // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : прогр. міжнар. наук. конф. (17–18 листоп. 2022 р.) / Під ред. доц. Н. Рябухи та ін. — Харків : ХДАК, 2022. — С. 95-96.
8. Поліванова К. Особливості формування системи управління персоналом підприємства / К. Поліванова // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : прогр. міжнар. наук. конф. (17–18 листоп. 2022 р.) / Під ред. доц. Н. Рябухи та ін. — Харків : ХДАК, 2022. — С. 117-118.
9. Рижова А. Економічна ефективність інноваційних процесів на підприємстві / А. Рижова // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : прогр. міжнар. наук. конф. (17–18 листоп. 2022 р.) / Під ред. доц. Н. Рябухи та ін. — Харків : ХДАК, 2022. — С. 119-120.
10. Максимовська Н. Соціокультурні технології у сфері соціальної роботи / Н. Максимовська // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : програма міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених, 20–21 квітня 2023 р. / Харків. держ. акад. культури ; відп. за вип. О. О. Косачова. — Харків : ХДАК, 2023. — С. 60-61.
11. Гарькавенко М. Особливості просування вищих навчальних закладів через соціальні мережі / М. Гарькавенко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : програма міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених, 20–21 квітня 2023 р. / Харків. держ. акад. культури ; відп. за вип. О. О. Косачова. — Харків : ХДАК, 2023. — С. 61-63.
12. Рижова А. Маркетингова діяльність на підприємстві / Рижова А. // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : програма міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених, 20–21 квітня 2023 р. / Харків. держ. акад. культури ; відп. за вип. О. О. Косачова. — Харків : ХДАК, 2023. — С. 79-81.
13. Антошкін, І. Соціокультурне проєктування як засіб розвитку соціальної відповідальності бізнесу [Електронний ресурс] / І. Антошкін // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття. У 2 ч / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ХДАК, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Н. О. Рябуха та ін.] : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених, 20-21 квіт. 2023 р. — Харків : ХДАК, 2023. — Ч. 1. — С. 78-79.
14. Гросул, О. О. Захист культурних прав окремих груп населення: міжнародно-правові аспекти [Текст] / О. О. Гросул // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 19-20 трав. 2022 р. / М-во культури та інформаційної політики України, М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. — Харків : ХДАК, 2022. — С. 58-60.
15. Кайгородцева, Д. Дискурс 8 березня в українських онлайн-медіа та соцмережах [Електронний ресурс] = Discourse of march 8 in ukrainian online media and social networks / Д. Кайгородцева // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття. У 2 ч : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених, 20-21 квіт. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ХДАК, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Н. О. Рябуха та ін.]. — Харків : ХДАК, 2023. — Ч. 2. — С. 309-311.
16. Калюжна, К. Робота Павлоградського історико-краєзнавчого музею в період воєнного стану [Електронний ресурс] = Work of the Pavlohrad historical and local lore museum during the martial law / К. Калюжна // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку. У 2 ч. : матеріали міжнар. наук. конф. (22-23 листоп. 2023 р.) / М-во культури та інформ. політики України, М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Н. Рябуха (відп. за вип.) та ін.]. — Харків : ХДАК, 2023. — Ч. 1. — С. 108-110.
17. Нагірняк, М. Д. Концепт генія та безумця в романі Саймона Вінчестера [Текст] / М. Д. Нагірняк // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 19-20 трав. 2022 р. / М-во культури та інформаційної політики України, М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. — Харків : ХДАК, 2022. — С. 46-49
18. Путятіна, А. Свобода совісті і вибору релігії як основа правової держави [Електронний ресурс] = Freedom of conscience and choice of religion as the basis of the rule-of-law state / А. Путятіна // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття. У 2 ч / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ХДАК, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Н. О. Рябуха та ін.] : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених, 20-21 квіт. 2023 р. — Харків : ХДАК, 2023. — Ч. 1. — С. 249-250.
19. Росляков, Є. Удосконалення управління діяльністю у соціокультурній сфері [Електронний ресурс] / Є. Росляков // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття. У 2 ч / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ХДАК, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Н. О. Рябуха та ін.] : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених, 20-21 квіт. 2023 р. — Харків : ХДАК, 2023. — Ч. 1. — С. 77-78.
20. Рудич, А. Організація екскурсійної діяльності в умовах післявоєнного часу [Електронний ресурс] : кваліфікац. робота на здобуття першого (бакалавр.) ступеня вищої освіти, спец. 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", ОПП "Менеджмент культури та соціальний маркетинг" / Рудич Андрій ; наук. кер. Афенченко Геннадій ; М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т культурології, Каф. менеджменту культури та соціальних технологій. — Харків : ХДАК, 2023. — 54 с.