ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра музейно-туристичної діяльності

ОПП Бакалавр - "Цифрові музейні індустрії"

Гарант ОПП. Калініченко В’ячеслав Володимирович, доцент, доктор історичних наук, доцент.

Мета. Підготовка фахівців з цифровізації й віртуалізації музейного простору з необхідною для виконання професійної діяльності системою загальних та спеціальних компетенцій.

Придатність випускників до працевлаштування. Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства підготовлений до роботи за кількома з видів і найменувань економічної діяльності за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», чинним від 01.10.2010 р. із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 327».
1229.6 Завідувач пересувної виставки.
1229.6 Завідувач філіалу музею.
1229.6 Завідувач виставки.
1229.6 Завідувач бюро (кінопересувок, подорожей, екскурсій).
1319. Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти, культури і т.ін.).
2431.1 Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство).
2431.2 Зберігач експонатів.
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу.
3340. Інструктор культурно-просвітницького закладу.
3474. Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності.
3414. Організатор подорожей (екскурсій).
3414. Екскурсовод.
3414. Фахівець з туристичного обслуговування.
3414. Фахівець із організації дозвілля.


ОПП Бакалавр - "Музейно-екскурсійна діяльність"

Гарант ОПП. Тортіка Марія Валеріївна, доцент, доктор історичних наук, професор.

Мета. Підготовка фахівців з музейної та екскурсійної сфери з необхідною для виконання професійної діяльності системою загальних та спеціальних компетенцій.

Придатність випускників до працевлаштування. Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства підготовлений до роботи за кількома з видів і найменувань економічної діяльності за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», чинним від 01.10.2010 р. із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 327».
1229.6 Завідувач пересувної виставки.
1229.6 Завідувач філіалу музею.
1229.6 Завідувач виставки.
1229.6 Завідувач бюро (кінопересувок, подорожей, екскурсій).
1319. Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти, культури і т.ін.).
2431.1 Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство).
2431.2 Зберігач експонатів.
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу.
3340. Інструктор культурно-просвітницького закладу.
3474. Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності.
3414. Організатор подорожей (екскурсій).
3414. Екскурсовод.
3414. Фахівець з туристичного обслуговування.
3414. Фахівець із організації дозвілля.


ОПП Бакалавр - "Культурна спадщина та пам’яткоохоронна діяльність"

Гарант ОПП. Сошніков Андрій Олександрович, доцент, доктор філософських наук, доцент.

Мета. Підготовка фахівців з музейної та пам’яткоохоронної сфери з необхідною для виконання професійної діяльності системою загальних та спеціальних компетенцій.

Придатність випускників до працевлаштування. Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства підготовлений до роботи за кількома з видів і найменувань економічної діяльності за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», чинним від 01.10.2010 р. із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 327».
1229.6 Завідувач пересувної виставки.
1229.6 Завідувач філіалу музею.
1229.6 Завідувач виставки.
1229.6 Завідувач бюро (кінопересувок, подорожей, екскурсій).
1319. Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти, культури і т.ін.).
2431.1 Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство).
2431.2 Зберігач експонатів.
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу.
3340. Інструктор культурно-просвітницького закладу.
3474. Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності.
3414. Організатор подорожей (екскурсій).
3414. Екскурсовод.
3414. Фахівець з туристичного обслуговування.
3414. Фахівець із організації дозвілля.


ОПП Бакалавр - "Туризмознавство"

Гарант ОПП. Аніщенко Алла Петрівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент.

Мета. Метою програми є визначити методичні орієнтири та порядок формування і розвитку у студентів бакалаврату загальних та фахових програмних компетентностей, що дозволять їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками професіонала галузі туризму. Програма орієнтована на здобуття студентом: знань, умінь, навичок планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної роботи в сфері туризму, набуття якостей лідера-професіонала конкурентоспроможного на ринку праці.

Придатність випускників до працевлаштування. Можливість продовження навчання на другому (магістерському) освітньому рівні; отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації; академічної мобільності. Допуск до професії: наявність освітньої кваліфікації, підтвердженої документом про вищу освіту.
Бакалавр з туризму підготовлений до роботи за кількома з видів найменувань економічної діяльності за Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, чинним від 1.01.2012 р. із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 р. № 530».
3414 Фахівець з туристичного обслуговування;
3414 Організатор туристичної і готельної діяльності;
3414 Організатор подорожей (екскурсій);
3414 Екскурсовод;
3414 Фахівець із організації дозвілля;
3414 Фахівець з розвитку сільського туризму;
3414 Фахівець із конференц-сервісу;
3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування;
3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
3414 Фахівець із туристичної безпеки;
3340 Інструктор-методист з туризму;
3439 Інспектор з туризму;
4221 Агент з організації туризму;
4221 Офісний службовець (подорожі);
2444.2 Гід-перекладач;
2463.2 Фахівець із санаторно-курортної справи;
2481.1 Молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство);
2481.1 Науковий співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство);
2481.2 Екскурсознавець;
2481.2 Туризмознавець;
2482.2 Фахівець з гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.);
2482.2 Фахівець з готельної справи;
2482.2 Фахівець з ресторанної справи;
1210.1 Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського);
1210.1 Керуючий готельним господарством;
1210.1 Директор пансіонату (кемпінгу);
2213.2 Фахівець з рекреації;
1315 Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління;
1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей;
1448.1 Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей;
145 Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства;
1455.1 Менеджери (управителі) в готельному господарстві;
1456 Менеджери (управителі) з організації харчування.


ОПП Магістр - "Музеєфікація історико-культурної спадщини"

Гарант ОПП. Щербань Анатолій Леонідович, доктор культурології, завідувач кафедри.

Мета. Забезпечити умови формування і розвитку програмних компетентностей, що дозволять оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для експертизи і атрибутації музейних цінностей, розвитку музейно-заповідної мережі та об’єктів туристичного показу, використання історико-культурного надбання та його залучення до освітнього процесу.

Придатність випускників до працевлаштування. Магістр з музеєзнавства, пам’яткознавства підготовлений до роботи за кількома з видів і найменувань економічної діяльності за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», чинним від 01.10.2010 р. із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 327».
1120.1 Керівник головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України.
1143.4 Вища посадова особа громадської організації (в галузі культури, освіти, благодійності, прав людини та інш.).
1229.1 Директор департаменту.
1229.1 Заступник директора департаменту – начальник відділу.
1229.6 Завідувач музею.
1229.6 Завідувач пересувної виставки.
1229.6 Завідувач філіалу музею.
2310. Викладач закладу вищої освіти.
2431.1 Науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство).
2431.1 Науковий співробітник-консультант (архівна справа, музеєзнавство).
2431.2 Експерти з комплектування музейного та виставкового фонду.
2431.2 Зберігач фондів.
2431.2 Зберігач експонатів.
2447.2 Фахівець з управління проєктами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.
24812. Екскурсознавець.


ОПП Магістр - "Туризмознавство"

Гарант ОПП. Зайцева Марина Миколаївна, доцент, кандидат економічних наук, доцент.

Мета. Формування загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення економічної, організаційно-управлінської, проектної, виробничо-технологічної діяльності у сфері рекреації, туризму і курортів.

Придатність випускників до працевлаштування. Випускники ОПП «Туризмознавство» можуть працювати менеджерами різного рівня в туристичних підприємствах різної форми власності.
Магістри спеціальності «Туризм» ХДАК можуть займатися практичною, інформаційно-аналітичною, консультативною, експертною діяльністю щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів у сфері туризму, державного управління, в приватних чи громадських організаціях, а також науково-педагогічною або науково-дослідною діяльністю.
Магістр з туризму може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, а саме:
– 248 Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи;
– 2481 Професіонали в галузі туризму;
– 2481.1 Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство);
– 2481.2 Туризмознавці;
– 2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи;
– 2482.2 Професіонали із готельної та ресторанної справи;
– 2483 Професіонали в галузі санаторно-курортної справи;
– 2483.1 Наукові співробітники (рекреалогія);
– 2444.2 Гід-перекладач;
– 231 Викладач вищого навчального закладу;
– 3414 Фахівець з туристичного обслуговування;
– 3414 Організатор подорожей (екскурсій); екскурсовод;
– 3414 Фахівець із організації дозвілля;
– 3414 Фахівець з розвитку сільського туризму;
– 3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування;
– 3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
– 3439 Інспектор з туризму;
– 3414 Фахівець із туристичної безпеки;
– 3340 Інструктор-методист з туризму;
– 1238 Керівники проектів та програм;

– 1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей;
– 1448.1 Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей;
– 145 Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства;
– 5113 Супроводжувачі у подорожах;
– 1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту.