ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра музейно-туристичної діяльності

Спеціальність 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»
(галузь знань 02 «Культура та мистецтво»)Ми у соцмережах:

УМОВИ ВСТУПУ
БАКАЛАВРАТ (ОПП)
МАГІСТРАТУРА (ОПП)
Археологічні експедиції
Наше життя

Підготовка фахівців з музейної справи та пам’яткоохоронної діяльності безперервно відбувається на базі Харківської державної академії культури з 1989 року. Саме в ХДАК відбувся перший в Україні набір за спеціальністю Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури. З того часу було підготовлено значну кількість фахівців. Нині наші випускники працюють на посадах наукових співробітників у музейних і пам'яткоохоронних організаціях Слобожанщини та інших регіонах нашої держави. Також вони очолюють Департаменти культури ОВА, Харківський історичний музей імені М. Сумцова, Красноградський краєзнавчий музей та інші заклади.

Протягом навчання студенти беруть участь в:
- археологічних розкопках,
- освітніх проектах,
- архівній роботі,
- екскурсійних поїздках,
- організації та проведенні конкурсів,
- телевізійних передачах,
- науково-практичних конференціях і семінарах,
- програмах з популяризації об’єктів спадщини,
- волонтерських проектах,
- проведенні екскурсій,
- створенні та обслуговуванні виставкових проектів,
- розробці та впровадженні нових туристичних маршрутів,
- в організації та проведенні міжнародних та національних фестивалів,
- інформаційній підтримці соціокультурних проектів.

По закінченню навчання студенти мають власні порт-фоліо, реалізовані проекти, портфелі екскурсоводів, перший професійний досвід роботи.

Спеціальність «Музеєзнавство, пам’яткознавство» – це широкий набір знань, навичок, вмінь і компететностей, які дають випускникам можливість працювати в різних сферах діяльності:

Фахівці в музейній сфері
- Експодизайнер
- Музейний педагог
- Історик-музеєзнавець
- Музейний екскурсовод
- Музейний науковий співробітник
- Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду
- Зберігач експонатів
- Зберігач фондів

Фахівці в сфері організації антикварної та колекційної діяльності
- Експерт-оцінювач музейних цінностей
- Експерт-консультант з культурно-історичних цінностей

Фахівці в сфері управління
- Музейний менеджер (управитель музейною діяльністю)
- Менеджер (управитель) музейних проектів
- Куратор культурно-виставкової діяльності
- Спеціаліст з економічної ефективності діяльності музейних закладів
- Завідувач музею
- Зав. філіалу музею
- Зав. науково-дослідної лабораторії
- Завідувач науково-дослідного відділу (сектора) музею
- Завідувач відділу (сектора) науково-освітньої роботи
- Зав. відділу (сектора) обліку музейних фондів

Фахівці в медіа-інформаційному просторі
- Куратор культурних медіа проектів
- Менеджер інформаційних мереж з історико-культурного контенту

Фахівці в сфері пам’яткоохоронної діяльності
- Науковий співробітник пам’яткоохоронних структур
- Пам’яткознавець
- Менеджер з культурної спадщини і туризму
- Куратор музеєфікаційних проектів

Фахівці в сфері туристичної діяльності
- Організатор подорожей (екскурсій)
- Екскурсознавець
- Гід
- Екскурсовод

Фахівці в сфері освіти
- Організатор шкільної музейної, краєзнавчої, пам’яткознавчої діяльності
- Викладач дисциплін музеєзнавчого, пам’яткознавчого, краєзнавчого та культурологічного циклів
- Куратор культурно-освітніх програм
- Педагог-організатор
- Лектор

Запрошуємо до нашої родини!